onsdag 3 augusti 2011

Arktis bara för borgerliga?

"Kampen om Arktis", den påkostade norska TV-dokumentärserien som sedan i söndags sänds i SVT, verkar ha påverkat enbart borgerliga ledarskribenter att fatta pennan (dvs. datorn).

Norrbottens-Kurirens ledare konstaterade: "Självklart påverkas även vi av upptrappningen i norr".

SvD Kultur skrev: "Någon säger i programmet att det kalla kriget aldrig har slutat i Arktis. Den retoriska frågan lyder nu: kan man klara den kommande energikrisen utan militärt våld?"

Östgöta Correspondentens ledare: "Kampen om Arktis kan bli ett nytt kallt krig. Den här gången i mer än en bemärkelse."

Hur kan det komma sig att ingen av oppositionens ledarskribenter, särskilt i Norrland, känt sig manad att skriva, eller har sådana ledare inte kommit online?

Inga kommentarer: