fredag 3 augusti 2012

"Seger vinns med blod"

En av världens främsta militärhistoriker har just avlidit. Nyheten om Sir John Keegans död står nu att läsa i både svensk och brittisk press. Det citat av honom jag finner mest minnesvärt är följande, ur hans bok om militär underrättelsetjänst, Att känna fienden:

"Bokens grundtanke är att underrättelsetjänst i krig, hur väl den än fungerar, inte med självklarhet visar vägen till seger. Seger är ett svårfångat pris som vinns med blod snarare än med hjärnan."

Med andra ord kan man ha en duktig underrättelsetjänst, som får fantastisk förhandskunskap - exemplifierat av Keegan med Kreta 1941 - men allt är till ingen nytta om den högsta ledningen inte förstår rätt och agerar klokt, därtill snabbt. Och i stort vinns krig, som Keegan skrev, "med blod snarare än med hjärnan".

Här kanske man skulle kunna ha vissa invändningar och anföra cyberoperationer eller cyberkrig som exempel på att ovan inte längre gäller. Men tyvärr lär vi nog inte bara ha cyberkrig framför oss utan även mer eller mindre klassiska krig, varvid Keegan inte lär mista sin aktualitet, någonsin. Ett sista citat ur samma bok "Underrättelser är endast så goda som deras användning utvisar".

Tack för dina böcker, Sir John Keegan.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Gustav Wasa said:

Sir John, Sir John Keegan or Sir John Desmond Patrick Keegan but never ever Sir Keegan.

Lars Gyllenhaal sa...

Rätt av dig, fixat.