fredag 25 november 2011

Lite mer fokus på norr


Vikten av F 21 betonades vid gårdagens konferens. Denna presentation av förbandet är inte dålig men det är tre år sen den gjordes vilket bl a framgår av att den pratar om värnpliktiga.

Vikten av svenskt försvar i norr påpekades igår av politiker vid den säkerhetspolitiska konferensen vid Luleå tekniska universitet. "Klimatförändringarna är mer omfattande än vad vi tänkt oss", sade försvarsanalytikern Malin Mobjörk.

Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson (C) var nyligen med om att återuppväcka Allmänna Försvarsföreningen i Norrbotten, och blev dess ordförande. Igår gjorde landshövdingen ytterligare markeringar om försvarets vikt i norr. Detta gjorde han under Folk och försvars seminarium "Klimatförändringar och naturresurser – orsaker till konflikt?" vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Närvarade gjorde även Malin Mobjörk från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som underströk att världen har underskattat klimatförändringarna. Annicka Engblom (M), ledamot i riksdagens försvarsutskott, fick frågan från Radio Norrbotten (klicka på sändningen som startade 15:30 och spola fram 8:30 minuter) "Kan det bli aktuellt att utöka försvaret här uppe i Norrbotten?" men ville inte utfärda några löften.

Kristoffer Bergh vid Stockholms fredsforskningsinstitut (SIPRI) menade att det dock "inte blivit någon vilda västern" kring nordpolen, som många befarade 2007, året då säkerhetspolitiken i Arktis fick ökad uppmärksamhet.

Bloggaren Väpnaren har skrivit mer ingående om konferensen.

Inga kommentarer: