fredag 18 november 2011

Band of Brothers i Långtbortistan


En svensk kortfilm från Afghanistan superinspirerad av Band of Brothers.

Svenska specialförbands skarpa insatser har ännu inte belysts av många böcker, men nu har du chansen att få tag på en som dessutom innehåller en DVD med 78 minuter om den svenska utlandsstyrkans 50 år, med många starka bilder.

Jag ska direkt säga att det inte är många sidor i boken som handlar om SSG och FJS IK, numera sammanfogade i Särskilda Operationsgruppen, SOG. Men kapitlet ifråga: "Flygplatsen i Kindu och elitsoldater i Bunia" är bara ett av många extremt intressanta och högklassigt illustrerade kapitel i praktverket Utlandsstyrkan i fredens tjänst.

Boken går alltså igenom alla svenska utlandsinsatser från föregångare som Saarbataljonen och Folke Bernadotte fram till ISAF i Afghanistan. Förutom många toppbilder, kartor och DVD ingår även en förteckning över de avlidna i utlandsstyrkans tjänst t o m 2005. Boken listar även de högst dekorerade för utlandsinsatser inklusive motiveringarna för deras medaljer.

Jag anser att boken är en av de mest läsvärda och grafiskt tilltalande som gjorts om moderna svenska soldater. 1950-talet kunde ha belysts bättre men man kan sannolikt dra fler lärdomar av senare års insatser.

Den medföljande DVD-filmen är bara den mycket värdefull. Boken inklusive filmen erbjuds nu till bonuspris inom SMB.

Nu en rejäl motvikt! En bok med tydlig fokus på försvaret av svenskt territorium. I nya Pennan & Svärdet finns ett erbjudande av intresse för alla som vill försöka förstå vad som egentligen hände med det svenska territorialförsvaret. Denna helt färska debattbok heter Försvarets förfall och är skriven av Carl Björeman, tidigare generallöjtnant och sedermera flitig försvarsdebattör.

"Om man får tro statsmakterna försvaras nu vår säkerhet bäst genom internationella insatser i andra världsdelar. Sveriges säkerhet på hemmaplan har i sin tur tagits över av en multinationell koncern, kallad "Gemensam säkerhet", som välvilliga uttyder som EU och Nato i förening. Denna diffusa skärm skall skydda Sverige, inte det svaga svenska försvaret."

Så skriver Kent Zetterberg i förordet till Försvarets förfall, som är så ny att jag bara hunnit bläddra i den. Men jag kan säga att den verkar klart lovande.

Undertiteln är "Konsten att lägga ned försvaret utan att någon bryr sig".

2 kommentarer:

Anonym sa...

Tjenna, bara så du vet så rör det sig sannolikt inte om ny trupper i SO asien utan bara en omfördelning från andra baser.

tack för en bra blogg

Lars Gyllenhaal sa...

Hej o tack för kommentaren, gissar att din kommentar gällde ett tidigare inlägg om att det blir mer Marines i Australien. Ja, det är högst möjligt att inte själva marinkåren utökas, utan att det handlar om att det blir färre på annat ställe så att det kan bli fler i Australien.