söndag 11 september 2011

Svenska 9-11-offret i CNN

Det var inte många svenskar som dog i WTC för tio år sedan. Det var en, David Tengelin. Han blev 25 år. För hans närmaste är det givetvis ingen tröst att han var den ende svensken. Men däremot kanske det känns hedrande att CNN berättar om honom just idag. Jag skriver lite om Tengelin i en artikel i Pennan & Svärdet som publiceras inom kort.

Inga kommentarer: