fredag 2 september 2011

Möt mig i höst

Den senaste boken jag bidragit till (den här ovanför) släpps nu som premiebok för 98,- inom Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB).

Nu i höst föreläser jag kring flera av mina böcker och jag hoppas då få träffa flera av er som läser denna blogg. Nu genast kan jag berätta lite om den helt färska Avgörande ögonblick under andra världskriget.

På grund av att forskandet och skrivandet kräver så mycket tid så marknadsför jag inte mig själv som föredragshållare. Men när någon institution ber mig hålla ett föredrag så tackar jag ofta ja och denna höst har jag sagt ja till flera i Norrland och en i Blekinge. Här följer alltså datumen och en del av klockslagen samt föreläsningarnas namn/tema. Då jag i oktober kommer att påminna om föredragen kommer alla klockslag finnas med.

12/10 Umeå stadsbibliotek kl 18:30: "Tyskar och allierade i Västerbotten"
13/10 Piteå Café Krokodil kl 19:00: "Tyskar och allierade i Piteå"
15/10 Luleå tekniska universitets bibliotek kl 12:00: "Tyskar och allierade i Luleå"
22/10 Luleå Kulturens Hus: "Finlands ödesstund: nya rön om vinterkriget"
6/11 Boden Försvarsmuseum: "SS-varulvar på Nordkalotten"
10/11 Karlskrona Marinmuseum kl 18:00: "Attackdykare, kustjägare och den verklige Hamilton"


Föreläsningen i Luleå den 22/10 knyter an till den senaste boken jag bidragit till, Avgörande ögonblick under andra världskriget, som nu släpps till premiebokspriset 98,- inom SMB. Det är jag och sex kollegor som skrivit denna bok. Mitt kapitel heter "Finska vinterkriget – David mot Goliat" och innehåller en del rön om detta krig som aldrig tidigare funnits i någon svensk bok. Boken gör nedslag i några av andra världskrigets intressantaste aspekter och jag tror att särskilt alla som intresserar sig för Kursk, Hitlers undervapen och ubåtar kommer att uppskatta denna bok.

Här kommer ett citat av Churchill ur Johan Lupanders kapitel om slaget om Atlanten: "Det enda som verkligen skrämde mig under kriget var ubåtshotet".

I senaste numret av SMB-tidningen Pennan & Svärdet finns en till bok jag vill rekommendera, särskilt för alla med intresse för norska soldater i Sverige: Ore i andra världskrigets skugga av Göran von Knorring.

Inga kommentarer: