onsdag 7 september 2011

Fiender utan uniform

Många (flertalet) stridande i nutida krig uppträder i civila kläder. Som bekant kan detta kompenseras med en väl synlig armbindel och en befälsordning. Man får då samma status som uniformerade. Men ofta (oftast) uppfylls inte heller dessa grundkrav av nutida kombattanter.

Det här är problem som underrättelseföretaget Stratfors grundare och VD George Friedman nu tar upp. I samma artikel skriver han:

"The problem is that international law has simply failed to address the question of how a nation-state deals with forces that wage war through terrorism but are not part of any nation-state."

Min fråga till läsekretsen apropå detta: känner någon till nyare artiklar eller böcker på svenska som tar upp dessa problem?

Inga kommentarer: