torsdag 11 november 2010

Svensk militär ur rysk synvinkel

På den "nationella enighetsdagen" i förra veckan höll en rysk spetsnaz-överste ett offentligt tal i vilket han påminde om svensk trupp i Ryssland under "Stora oredan". Men allvarligare är nog hur de senaste stora militärövningarna i Sverige har skildrats i Ryssland.

Ur rysk synvinkel spelar historia verkligen roll. Detta började gå upp för fler i samband med kravallerna i Tallinn 2007 kring den sovjetiske bronssoldaten.


På den "nationella enighetsdagen" i förra veckan talade spetsnaz-översten Vladimir Kvatjkov om stormaktstidens Sverige. I detta teveinslag från 11/10 talar Kvatjkov dock inte om Sverige utan om ett framtida folkuppror. En bit in görs en återblick på Kvatjkovs karriär.

När Ryssland i förra veckan firade "nationella enighetsdagen" var det delvis på grund av en svensk militär insats, ett fälttåg som nog få svenska skolelever ens får höra talas om. Ur äldre svensk synvinkel var höjdpunkten när den svenske fältherren Jakob De la Gardie år 1610 intog Moskva, som uthärdat två års belägring. Den svenska truppen var sedan Moskva i två månader.

Rysslands ledning valde 2005 att återinföra den tsartida "nationella enighetsdagen" den 4 november till minne av slutpunkten (i november 1612) för detta nesliga kapitel i Rysslands historia. Epoken kallas även Stora oredan. Det var inte så få ryssar som uppfattade 1990-talet som en modern Stora oredan. Att Vladimir Putin skulle återupprätta denna tsartida tradition var alltså bara att vänta.

Det var däremot inte mycket logik (eller diplomati) i luften när Afghanistan-veteranen och spetsnaz-översten Vladimir Kvatjkov talade på den nationella enighetsdagen i Moskva i förra veckan. Flera ryska medier rapporterade vad Kvatjkov sade: "Idag högtidlighåller vi 398-årsdagen av segern över det judisk-polsk-svenska oket".

Kvatjkovs betydelse bör inte överdrivas, han är bara en av flera som försöker skapa en ny rikstäckande ultranationalistorganisation. Än så länge har ingen lyckats lika bra som Vladimir Zjirinovskij (kosackerna är främst en faktor i sydvästra Ryssland). Anmärkningsvärt är väl dock att överste Kvatjkov bär uniform i alla möjliga politiska sammanhang - detta till skillnad från Zjirinovskij, som även han har överstes grad. Zjirinovskij har mig veterligen inte burit sin uniform offentligt de senaste fem åren.

Kvatjkovs ord om stormaktstidens Sverige är inte ett unikum (fast vi brukar inte sammankopplas med judendomen). Alla som kunnat ta del av ryska läroböcker i historia vet att svensk stormaktstid - mest Karl XII:s år - är en betydande epok redan i grundskolans historieundervisning. Härom året gavs en tjock bok ut på ett etablerat förlag med titeln Sverige - hotet från baltikum av Alexander Sjirokograd. Bokens fokus ligger på svensk stormaktstid men författaren torgför att Sverige bakom en kuliss av neutralitet agerade fientligt mot Ryssland även under första och andra världskriget (Sjirokograd sätter likhetstecken mellan Ryssland och Sovjetunionen).

Men hur är det med dagens svenska försvarspolitik, vad skrivs om den i rysk press? Inte mycket, men de senaste större övningarna med svenska soldater har faktiskt fått viss uppmärksamhet. Den svenska beredskapsövningen "Dagny II" i oktober 2009 skildrades så här på flera ryska nyhetssajter:

Tidigare ägnade sig Sverige åt sitt territorialförsvar och fredsbevarande operationer långt bortom landets gränser, men nu förbereder sig Sverige även för krig i Östersjön, "för att om nödvändigt med militära medel försvara baltstaterna mot Ryssland". Denna höst har svenskarna två gånger bedrivit övningar i vilka militärförband landsatts på ön Gotland. Sannolikt var deras mål att utarbeta överförsel av markstridsförband till de baltiska staterna och deras insats där.

detta ryska nyhetsforum blev det 120 läsarkommentarer. Inga svenska medier noterade/rapporterade något av detta.

Den multinationella militärövningen "Cold Response 2010" skildrades i ryska försvarsministeriets tevekanal som att den främst genomfördes på svensk mark. Man betecknade också övningen som Nato-övning, trots att den officiellt inte var det. Ännu har svenska medier inte ens nämnt detta.

Slutligen undrar kanske någon om ändå inte spetsnaz-översten Vladimir Kvatjkov uppmärksammats av svensk press? Såvitt google och jag vet: inte. Men Kalle Kniivilä har i alla fall gjort det på sin blogg, redan för två år sen.

8 kommentarer:

Försvar och säkerhet sa...

Intressant och upplysande, särskilt den nedre halvan.

Wiseman sa...

Instämmer!

Anonym sa...

Det är som jag sagt i flera år, Putin och Medvedev är hyfsat resonabla personer, men vem/vilka kommer efter Putin. Vilka står
och väntar i kulisserna efter att Putin kört sitt ärevarv med början 2012.

För ett par år sen fanns en intervju med Gorbatjov i Der Spiegel, där han påpekade att de avtal om NATOs östutvidgning som ingicks i samband med Tysklands återförening och WP:s snara sammanbrott inte följdes. Jag tar det igen, till och med Gorbatjov
tycker att NATO har gått för långt. Vad anser då inte Zjirinovskij och grabbarna?

Enligt artiklar i RIA Novosti kan Ryska Federationen komma att satsa löjligt mycket pengar på ombeväpning/modernisering typ
minst 1000 miljarder kronor under en tioårsperiod. Under de närmsta tio åren planeras de väpnade styrkorna tillföras mer än 500 flygplan, 1000 helikoptrar, omkring 200 enheter luftvärn som kommer att ingå i ett komplext luft-rymd-försvarssystem. Flygvapnet kommer att tillföras
femte generationens jaktflyg och långdistansattckaplan med mera. Redan nu satsas pengar på nya missiliubåtar typ Borei och ny
ballistisk missil Bulava, modernisering av hangarfartyggruppsmördare som Kirov-klassen och Slava-klassen med mera.

Svenska politiker och mediala elit är i princip obildad vad gäller sovjetunionen/Ryssland av igår och idag. Många i de politiska
ungdomsförbunden samt påläggs-kalvar gick i lekskolan/lågstadiet när Sovjet och Kalla Kriget var i sitt skälvande slutdecennium.
Sverige kommer att få(har) en generation politiker 2010-2025 som inte besitter ett uns av själv-bevarelsedrift eller sinne för geopolitiska realiteter. Redan nu domineras Sverige av rent inrikes-politiskt käbbel av sämsta sort. Var är långsiktigheten???

För örvrigt är det känt sen länge att Sverige försvars bäst i Baltikum och Finland.

Die fetten Jahren sind vorbei.

Anonym sa...

han är ej ryss han är en hjärn tvättad sovjetmäniska.han borde ta av sig uniformen sovjetstaten finns bara i hans huvud ej i verkligheten. ta vara på pensionen åk till datjan och odla kålrötter.

Lars Gyllenhaal sa...

Hej "Brezjnev" m fl,

Ja långsiktigheten ja... Det är väl ett allmänt fenomen, att långsiktighet, redundans etc rationaliserats bort från vårt samhälle. Men hur kommer det sig att det finska och i viss mån norska samhället håller fast vid detta "gamla" tänkande? Finns det månne någon artikel eller bok med försök att förklara denna skillnad mellan oss nordbor?

Mvh,

Lars

jan-olov sa...

Bra blogg som vanligt Gyllenhaals och tankvärda kommentarer av Brezjnev som borde mana till handling från både försvarsminister och försvarsledning.
Jag tror både Norge och Finlands andra världskrigshistoria faktiskt fortfarande spelar in när de betraktar Ryssland och försvarsplanerar.
En annan faktor är säkert en direkt gräns med Ryssland.
En tredje faktor är att både Norge och Finland har en mer patriotisk inriktning och bryr sig och är stolta över sitt land i motsats till Sverige som bryr sig om alla andra och glömmer bort sig själv.
I själva verket tycks det vara ofint att vara patriot och sund nationalist i vårt land. De kommer alltid någon åsiktpolis och sätter stämpeln rasist,främlingsfientlig eller gud vet vad för epitet på något som i vilket annat land som helst skulle vara naturligt att uttrycka.

Anonym sa...

"VARJE LAND PÅ JORDEN I HISTORIEN HAR ETT MILIÄRT FÖRSVAR,
SITT EGET ELLER
ETT ANNAT LANDS".....

adam7 sa...

Orsaken till skillnaden i tänkandet finns ju i ordspråket:

Bränt barn skyr eld.