onsdag 30 september 2009

Marinsoldat Medvedev

Igår, den 29 september, gav en stor svensk redaktion för första gången rejält med utrymme åt militärövningen Zapad-2009, som igår avslutades. Det var Rapport som visade ett inslag de producerat själva. Det kan ses på nätet genom SVT Play, här. Det startar lite över åtta minuter in i programmet och innehåller flera imponerande sekvenser.

Rapports bildmaterial är alltså klart sevärt. De ryska tevebolagens reportage är dock ännu mer fyllda av modernt blixtkrig, attackdykare och de uniformerade presidenterna Medvedev och Lukasjenko (den uniformerade pojken intill Lukasjenko är hans femårige son). Särskilt vill jag rekommendera detta ryska TV-inslag och detta (i vilket Medvedev synar en undervattenspistol) och sist men inte minst det här.

Här finns toppenfina stillbilder av övningens final.

Rapports bilder ackompanjerades dock inte av någon särskilt briljant muntlig rapportering eftersom man lyckades missa att:

1. Zapad-2009 var den största militärövningen i öst "sedan år 1981" (Zapad-1981). Detta enligt den ryska militärens egna ord i flera ryska TV-reportage från landstigningsstränderna i Kaliningrad, t ex detta. Orden är viceamiral Viktor Tjirkovs - han är chef för den ryska Östersjöflottan.

2. Zapad-2009 utspelade sig till stor del på och ovanför Östersjön. Rapport beskrev Zapad som en ren mark- och flygövning i Belarus (Vitryssland). Hur pass amfibisk var den då? Den ryska statliga nyhetsbyrån RIA Novosti rapporterade om åtta landstigningsfartyg som övade landstigningsoperationer i Östersjön längs Kaliningrads kust (hur många övriga fartygstyper ingick och deras antal känner jag inte till).

3. Zapad-2009 var nära samordnad med den större övningen Ladoga-2009 som utspelade sig i Leningrads (ja, heter ännu så) militärområde ända upp till norska gränsen 10-28 september. Norges största kvalitetstidning skrev "ett klart budskap till väst. Militära medel är fortfarande politiskt viktiga", läs hela artikeln här. Rysk TV sände bl a dessa och de här samt de här nordliga inslagen: av vilka det framgår att den nordligaste delen av Ladoga omfattade 5,000 soldater och 16 örlogsfartyg varav 5 atomubåtar.

4. Zapad och Ladoga oroar Polen, Baltstaterna och Finland. Åtminstone den polske försvarsministerns ord borde ha platsat i Rapport-inslaget - se mitt föregående blogginlägg.

5. President Medvedev sade i detta inslag om den ryska flottan att den "inom tio år [ska vara] på den för staten nödvändiga nivån" och "vi behöver en kraftig flotta".

Det som var intressant med Rapports beskrivning av Zapad var dessa meningar:

"Här övar Ryssland och Vitryssland som under det kalla kriget. Stora stridsvagnsformationer för strid på slagfält. Ett helt annat sorts krig än det resten av världen idag tränar för."

Detta och en del annat i reportaget vittnade om en syn som går ut på att Ryssland lider av ett mossigt tänkande, som ställs i motsats till hur det är i "resten av världen". Resonemanget innehåller flera allvarliga missuppfattningar. Världens största krigsmakter och en lång rad mindre utrustar och förbereder sig fortfarande främst inte för fredsbevarande operationer och liknande. Väldigt mycket skulle behöva hända för att länder som Ryssland, Kina, Iran, Nordkorea m fl skulle sluta fokusera på pansar, stridsflyg och massförstörelsevapen.

Hur slutade då Zapad-2009? För president Medvedev med att han förärades en rysk marinsoldatsbasker. Medvedev yttrade vid samma tillfälle att det ska bli fler övningar av samma kaliber som Zapad. Bland annat sade Medvedev: "Ju oftare sådana här evenemang kommer att genomföras desto bättre för vår stridsberedskap". Se andra hälften av detta ryska TV-reportage.

Om Sveriges sätt att reagera på Rysslands starka militära signaler tänker jag skriva i nästa inlägg (vilket kan dröja) och hänvisar tills vidare bara till denna artikel på Försvarsmaktens hemsida plus detta inlägg på Sveriges bästa försvarsblogg: WW.

Tänker i kommande inlägg också gå in på svårare aspekter av allt det som nu sker men vill direkt säga att jag inte ändrat uppfattning sen jag skrev min förra bok, Ryssland och den svenska nedrustningen. Jag citerar från dess baksidestext. Första meningen lyder kort och gott: "Ryssland utgör idag inget direkt hot mot Sverige".

måndag 28 september 2009

"En tydlig varningssignal till Polen från Kreml"

Polen betecknar militärövningen Zapad-2009 som "en tydlig varningssignal". Ryska medier beskriver fallskärmstruppernas insats under Ladoga-2009 som en succé. Rysk TV har de senaste dagarna lyft fram både Zapad och Ladoga och visat upp nya vapensystem i fält för första gången.

Polens största nyhetsmedier förmedlar en tydlig oro över övningen Zapad-2009 som genomförs nära Polen. Försvarsminister Bogdan Klich har yttrat om övningen att den är en "tydlig varningssignal till Polen från Kreml" och att den utgör en styrkedemonstration som inte står i samklang med Rysslands politiska utspel.

Det ryska TV-nyhetsprogrammet Vesti visade igår kväll och idag detta fem minuter långa inslag om både Zapad och Ladoga som beskriver var övningarnas tyngdpunkter ligger och visar nattliga stridsövningar.

I fredags betonade Vesti i detta inslag både Zapads storlek och att Nato oroas av övningen.

Vidare uppger Vesti här att president Medvedev på måndag (28/9) ska bevista Zapads övningsområde i Kaliningrad vid Östersjön

Ladoga-övningens höjdpunkt beskrivs i följande Vesti-inslag som visar fällning av 500 fallskärmssoldater och 12 stridsfordon

Vesti och Zvedzda (se Zvezdas specialsida om övningen, länk finns i föregående inlägg) har nu visat upp flera nya vapensystem i fältbruk: jakt-, attack- och bombflygplanet Su-34 (första gången), en ännu namnlös pansarbil (också första gången) och attackhelikoptern Mi-28N.

Sist men inte minst blev det i fredags allmänt känt att president Medvedev fattat beslutet att inte placera ut Iskander-missiler i Kaliningrad. Ett för avspänning Nato-Ryssland absolut positivt beslut men samtidigt inte överraskande. Nu ska det bli intressant att höra vad Medvedev kommer att yttra i samband med att han bevistar slutskedet av Zapad i just Kaliningrad.

torsdag 24 september 2009

Två övningar blev tre

Omfattningen av övningen "Zapad" börjar klarna. "Ladoga" är ännu diffus. En tredje övning är nu igång och en del nordiska reaktioner kan konstateras.

Rossijskaja Gazeta, den ryska regeringens dagstidning, preciserar i denna artikel om "Zapad-2009" att 12,500 soldater, 220 stridsvagnar och 470 övriga pansarfordon deltar i övningen. Därmed kan konstateras att de av statliga ryska nyhetsbyrån RIA Novosti tidigare utlovade två kompletta fältarméerna inte har uppenbarat sig. Frågan är varför nyhetsbyrån tidigare talade om två fältarméer?

Samtidigt och fram till den 28 september pågår närmare Finland övningen "Ladoga-2009". Uppgifterna om antalet deltagande trupper i Ladoga har hittills presenterats på tre sätt. Många ryska artiklar har uppgett att alla förband i Leningrads militärområde deltar plus delar av Norra flottan och Östersjöflottan samt några förband från Sibiriens milo. Några ryska medier har preciserat detta till att femtio olika förband ingår i "Ladoga-2009". Den förre ambassadören i Finland, Jurij Derjabin, har i denna artikel i Nezavisimaja Gazeta preciserat antalet deltagande trupper till 60,000. Hur många stridsvagnar etc ingår är inte offentliggjort, så vitt känt.

Från svenskt håll har övningarna hittills som mest resulterat i detta pressmeddelande från Officersförbundets ordförande Lars Fresker. Pressmeddelandet har hittills bara kommenterats på en av de stora tidningarnas redaktionsbloggar, här. Alltså inte i tryck, ännu.

Man kan notera att Officersförbundet bara tar upp Zapads storlek. Antalet i Ladoga är som sagt ännu oklart men helt uppenbart måste summan för Ladoga & Zapad utgöra flera tiotusen.

En enda, mindre, svensk papperstidning har hittills tryckt hela Freskers debattinlägg, denna. Men det är dock intressant att läsa de två ledare som Freskers ord har resulterat i, publicerade i Världen idag och Östran.

Hittills har en enda svensk politiker uttalat sig om Officersförbundets pressmeddelande: Håkan Juholt i denna artikel i Östran.

Kontrasten mot hur ryska medier skildrar övningarna är stor. Alla Försvarsministeriets TV-inslag om Zapad läggs ut på denna specialsida. Nya häftiga filmer från Zapad publiceras dagligen på den sidan.

Se även detta ryska fotoreportage från RIA Novosti om förövningarna i kustlandstigning inför "Zapad-2009".

Se även vad Finlands kanske viktigaste ledarskribent skrivit om läget, färdigöversatt till engelska.

Det finns ett äldre men högst relevant inlägg av Ann-Sofie Dahl, nämligen detta.

Den 17 september offentliggjordes så att en till övning just igångsatts. Visserligen inte i Nordens närområde men dock i den europeiska delen, i Volgograds (f.d. Stalingrads) län, och med mer än 4,500 deltagande trupper och 700 tunga vapensystem av olika slag, understödda av flygstridskrafter. Här är en officiell - och pansartung - video om denna övning. Här ett officiellt pressmeddelande på engelska om samma övning. Att den ryska försvarsmakten samtidigt kan genomföra tre så pass stora övningar måste anses vara en milstolpe.

Har Nato då uttalat sig eller agerat med anledning av de nya ryska övningarna? Det är oklart för undertecknad när de nyligen inledda Natoflygövningarna i Estland initierades (när beslut om dem fattades). Två amerikanska stridsflygplan av modell F-15E deltar i alla fall f.n. i två militärövningar i Estland och Litauen, som framgår av officiella amerikanska uppgifter.

Slutligen, går inte förhållandet Nato-Moskva ändå mot töväder? Har inte flera svenska medier de senaste dagarna förkunnat "Inga nya missiler i Kaliningrad" och liknande. Det stämmer att sådana uppgifter har spridits av flera svenska medier. Men både tunga ryska, finska och norska medier betonar att det verkliga beslutet om missilerna ännu inte har fattats. Mer om detta i nästa inlägg.

måndag 14 september 2009

De ryska truppernas ankomst i Vitryssland

Jag rekommenderar denna artikel i den brittiska tidningen Economist om den senaste öst-västliga utvecklingen inklusive "Zapad-2009".

Denna ledare i Borås Tidning tar upp läget i både Östersjön och Barentsregionen.

Så här skildrade rysk försvarsmakts-TV de ryska truppernas ankomst i Vitryssland (Belarus).

Vitrysk stats-TV visade samma händelse så här.

måndag 7 september 2009

Ryska övningar intill Norden - ur flera perspektiv

Med start 8 september inleds den rysk-vitryska militärövningen "Zapad-2009". Namnet Zapad, som betyder väst, användes för Sovjetunionens största övning genom tiderna, år 1981.

Hur pass stor och betydelsefull "Zapad-2009" blir är ännu oklart. Bland annat eftersom beskeden om övningens storlek är motsägelsefulla. Här följer därför artiklar ur några ryska, finska och svenska medier med lite olika uppgifter och perspektiv.

Så här beskriver den ryska statliga nyhetsbyrån RIA Novosti på engelska den redan pågående övningen "Ladoga-2009", som löper parallellt med "Zapad-2009" fram till den 28 september. Dagen efter avslutas "Zapad-2009". Om den senare övningen ur rysk synvinkel (åter igen på engelska) kan man läsa mer här.

Finlands viktigaste tidning har publicerat denna artikel i engelsk översättning om bägge övningarna.

Sveriges viktigaste morgontidning har publicerat denna nyhetsartikel om övningarna. Sveriges näst viktigaste morgontidning har infört följande debattinlägg om övningarna.

Den ryska tevekanalen Zvezda har visat följande inslag om "Ladoga-2009". Tyvärr har jag inte tid att översätta inslaget men bilderna talar rätt mycket för sig själva. Det kan dock nämnas att det talas om bekämpande av "en stor terroristgrupp".

Zvezda har även visat följande reportage om fallskärmstruppernas förövningar inför "Zapad-2009". Fordonet som släpps med fallskärm är en BMD-2, ett lätt stridsfordon.

Det skall bli intressant att se hur genomförandet av "Zapad-2009" kommer att framställas i olika länder och medier.