måndag 22 november 2010

Boden-Afghanistan

Den senast sårade svensken i Afghanistan är en officer som jag träffade under min värnplikt i Boden. Vi sågs inte särskilt mycket då men jag har träffat honom ett par gånger sedan dess.

För några veckor sedan stupade Kenneth Wallin som också tillhörde Norrbottens regemente. Jag träffade aldrig honom och därmed blev budet om hans död dock något abstrakt. När nu en officer som jag träffat blivit svårt sårad kommer fler tankar och även känslor.

Jag vill uttrycka mitt deltagande. Kanske kan jag ana en bråkdel av den smärta som hans familj, släkt och nära vänner nu känner.

Förstår att det måste vara tunga dagar på regementet och inte minst vid dess utposter i Afghanistan. Ni gör ett oerhört svårt och viktigt jobb som ni ska ha all respekt för.

Inga kommentarer: