måndag 1 mars 2010

Cold Response ur rysk synvinkel

Rysk TV framhäver den svenska delen av Cold Response 2010. Omfattningen av de ryska flygstridskrafternas modernisering börjar klarna.

Rysk teve rapporterar om Cold Response 2010. Inslaget ger intrycket att övningen genomförs främst på svensk mark. Fakta är att den svenska övningsdelen är mycket mindre än den norska. Man betecknar även övningen som Nato-övning trots att det är en norsk övning inte bara för Nato-medlemmar. Det är Norge, inte Nato, som är värd. Vad dessa sakfel i reportaget beror på tål att tänka på.

Rysslands röst meddelar att premiärminister Putin idag håller i ett sammanträde om flygstridskrafternas modernisering. Det står redan klart att över 1500 nya flygplan och helikoptrar kommer att anskaffas de närmaste tio åren.

Två Europa-analytiker i Washington hävdar idag att den inom kort etablerade amerikanska militärbasen i Polen och den förestående amerikansk-baltiska övningen "Sabre Strike" inte räcker för att lugna polackerna och balterna.

Här är förresten hemsidan för Cold Response.

Inga kommentarer: