torsdag 31 mars 2011

CIA:s SOG i LibyenFlera källor indikerar att CIA, högst sannolikt deras Special Operations Group (SOG, ej att förväxla med svenska SOG), finns i Libyen sedan veckor. Möjligen sysslar de nu inte bara med underrättelsearbete utan även utbildning/rådgivning för rebellsidan.

Fler befarar kapplöpning om Gotland

Kärnan i Gotlandsbrigaden, som lades ner år 2000, var Centurion (strv 104). Denna bild tog jag dock utanför Skövde 1989.

Två av fyra allianspartier vill nu att Gotland ska återfå någon typ av reguljärt försvar. Det är Kristdemokraterna som nu liksom Folkpartiet anser att det kan uppstå en kris i Östersjöregionen varvid det finns en risk för kapplöpning om Gotland.

Både DN och SvD och flera andra medier har rapporterat om gårdagens seminarium i riksdagen om den säkerhetspolitiska situationen i Östersjön.

Svenska Dagbladets Claes Arvidsson är dubbelt aktuell genom hans nyliga besök i Ryssland och hans deltagande vid gårdagens seminarium, ingående skildrat av den i riksdagen närvarande bloggaren och debattören Lars Wilderäng.

onsdag 30 mars 2011

Slutskedet i Libyen kan bli långt

Krigföring i Libyen är ett ämne som författaren av "Tobruk 1941" har fördjupat sig i. Jag kontaktade honom för att prata om Libyen 1941-2011.

Inte många svenskar har besökt slagfälten i Libyen. Karl-Gunnar Norén från Stockholm är en av de få. Han är författare till en nyligen utgiven bok om striderna i Libyen för exakt sjuttio år sedan: Tobruk 1941. Vad säger Norén om läget och terrängen?

Denna blogg är främst till för korta lästips. Men ibland måste man göra undantag - nu med anledning av att regeringen igår framlade en proposition om svenskt militärt deltagande i flygförbudszonen över Libyen. Här följer därför ett samtal om Libyen 1941-2011 mellan mig (LG) och Karl-Gunnar Norén (KGN):

LG: Vilken roll har Tobruk hittills spelat, har man stridit på de gamla slagfälten?

KGN: Hela Cyrenaika [där Tobruk ligger] har präglats av motstånd mot Khadaffi, och de militära förbanden i provinsen bytte sida omedelbart och öppnade sina vapenförråd. Inga strider har ägt rum i Tobruk eller på de gamla slagfälten utom längst i väster mot Tripolitanien vid städerna. Tobruk har fungerat som en lugn plats med ordentlig sjukvård, fungerande Röda Halvmånenhjälp och befolkning som ställt upp med logi åt internflyktingar från främst Benghazi då staden var utsatt för någon vecka sedan, men även flyktingar från västra Libyen. Här finns en bra ohotad hamn som kan ta emot hjälpsändningar. Genom Nato-insatserna kan Khaddaffitrogra trupper inte längre ta sig genom öknen på de gamla karavanvägarna förbi Benghazis vägnät och falla Tobruk i ryggen.

LG: Hur värderar du rebellerna?

KGN: Av det jag läst och vägt samman tolkar jag det som att deras moral är skyhög samtidigt som deras organisation och stridsteknik är usel. Genom att använda pickuppar med påsvetsade tunga kulsprutor på tripoder och lätta lv/pv-pjäser liknar de rätt mycket det brittiska ökenförbandet Long Range Desert Group. Alla unga män kar en AK-47 och de framstår som mycket orädda, tror på martyrstatus, inser att kampen kostar blod. De är många, och mängd betyder mycket i det här fallet. De är absolut inte med i kampen för pengar, och det tror jag är en avgörande faktor.

LG: Utan både flyg och pansar är väl Khadaffi chanslös, eller?

KGN: Alltefter pansar, artilleri och flyg slås ut blir styrkorna mer jämställda. Berövade sina tunga vapen har regeringsstyrkorna retirerat oavbrutet och nu närmar sig rebellerna Tripoli. Tripolitanien är betydligt mer Khadaffiland än Cyrenaika och det finns många som har att vinna på att hålla på den hand som fött dem i någon mån. Eller hotat dem till underkastelse. Men utan sold fungerar inte en armé. Frågan är hur det går att hålla förband stridsdugliga utan det understöd de lärt sig att strida med, och vill de utbildade högre befälen som ser vart det hela barkar verkligen strida till ett militärt slut? Skulle det komma till gatustrider i Tripoli där Nato inte kan ingripa kan rebellerna knappast segra militärt utan att nu regeringstrogna förband går över. Om de istället sluter sig samman om Khadaffi kan slutskedet ta väldigt lång tid. Men eftersom han inte kan använda sina pengar utomlands, att vapenembargot inte kan brytas, och att han är avskuren från oljeinkomsterna är det enligt mitt förmenande omöjligt att han återtar makten. Han kan aldrig återta Cyrenaika, han står med ryggen mot väggen. Men det gjorde även Hitler en lång tid, och det kostade innan det hela var över.

LG: Vilka händelser har hittills mest påmint om händelserna i din bok?

KGN: Regeringsstyrkornas snabba offensiv mot Benghazi var mycket lik Rommels första offensiv. Överhuvudtaget går förloppet snabbt i flack terräng med sparsam bebyggelse, kilometervis i timmen ibland. Initiativ och rörelseenergi kombinerad med uttalad riktning betyder mycket! Den sida som lyckas organisera sig får snabbt ett taktiskt överläge, men utan underhåll utifrån och fungerande logistik på marken fungerar inget i längden. Förmågan till uthållighet blir avgörande också 2011 liksom 1941-42. Khadaffi saknar fullständigt verksamt stöd utifrån genom sina tokerier, och utan stöd är hans fall givet.

LG: Vad tror du i övrigt?

KGN: Mycket osäkra faktorer i FN-mandatet är just nu Ryssland som befogat (tyvärr!) pekar på att Nato går utöver mandatet, liksom Afrikanska Unionen som minsann inte saknar korrupta ledare...

LG: Hurdan är terrängen?

KGN: Närmast Benghazi mot Tobruk mycket kuperad med en slags bergsbrant närmast kusten. Mycket av terrängen mellan Ayidabia och Tripoli är ökenartad, relativt platt och ej odlingsbar.

LG: Tack för intervjun!

I detta tidigare inlägg har jag beskrivit Karl-Gunnars bok Tobruk 1941.

F.ö. vill jag rekommendera denna blogg av en italiensk pilot (på engelska) om den pågående operationen i Libyen.

P.S.
Apropå andra världskrigets Libyen är det ju lite extra skämmigt för brittiska SAS att de nu skulle göra bort sig där, för det var ju i Nordafrika som SAS blev till.

tisdag 29 mars 2011

Regeringens förslag: 250 svenskar till Libyen

"Regeringen föreslår att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i högst tre månader för att delta i den internationella militära insatsen i Libyen för att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med beslut i FN:s säkerhetsråd. Vidare föreslår regeringen att riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till en dag."

Här finns regeringens proposition om Libyen-insats.

Chefsingenjören har intressanta kommentarer om både nutiden och den senaste svenska insatsen i Libyen.

lördag 26 mars 2011

Norrmän bombade libyskt pansar


Norges statsminister berömmer jaktflygarna från nordnorska Bodö för insatserna i Libyen och säger samtidigt att engagemanget i Libyen kan bli långvarigt.

Norska F-16 har nu utfört sina första stridsuppdrag i Libyen, som norsk TV och norsk press rapporterar.

De första målen var enligt norska medier libyska stridsvagnar och inga civila skall ha varit i närheten.

Jaktflygplanen kommer från nordnorska Bodö (det ligger ovanför polcirkeln) och är för närvarande baserade på Kreta.

fredag 25 mars 2011

US Navys prognos för Arktis

USS Annapolis under en övning 2009. FOTO: US Navy

Reuters rapporterade igår om en pågående amerikansk ubåtsövning i Arktis som nyhetsbyrån kopplar till flera länders ökande intresse för den arktiska regionen.

Uppenbarligen hade man i år svårt att finna ett riktigt tjockt och stabilt isområde: "just finding a thick enough multi-year ice sheet to put the camp was difficult this year".

Man kan i artikeln även ta del av US Navys klimatprognos för regionen.

Artikeln påminner även om att Kina numera finns bland de viljor man måste ta hänsyn till i Arktis.

torsdag 24 mars 2011

Specialförband i Libyen


För två veckor sedan blev denna misslyckade SAS-insats i Libyen offentliggjord i utländska medier.

Expressen har i sin bevakning av Libyenkriget idag publicerat artikeln "Svenska elitförbandet förbereder sig" i vilken jag är en namngiven källa.

Man ringde väl upp mig på grund av kapitlet om SSG och SIG i min bok Elitförband i Norden.

Med anledning av artikeln vill jag göra några förtydliganden och även något komplettera bilden av specialförbandsinsatser i Libyen.

För att börja med vad som hittills har skett så har brittisk press de senaste veckorna haft många artiklar om Special Air Service (SAS) i Libyen. Dessa bekräftas i stort av underrättelseföretaget Stratfor, som dock inte lagt ut just den artikeln bland sitt gratismaterial på nätet.

Jag tolkar det som att SAS förutom att göra bort sig (se klippet ovan) sannolikt även har genomfört flera lyckade insatser då man framför allt lyckats ange mål vid flygangrepp med en precision (genom att "måla" med laser) som nog räddat ett och annat liv.

Som framgår av Expressens artikel yttrade jag mig generellt och hypotetiskt om en eventuell svensk specialförbandsinsats. Jag vill här betona att jag inte också är en av tidningens anonyma källor. Vad de sagt får stå för dem.

Skulle det bli en skarp svensk flyginsats - oavsett i vilket område - finner jag det dock rimligt att den kan backas upp av Särskilda operationsgruppen (SOG) och flygbasjägarna. Att Försvarsmakten alltså vidtar åtgärder för att med största precision kunna leda in insatser mot markmål och även för att kunna rädda piloter som tvingas överge flygplan eller nödlandar.

För övrigt valde Expressen att skriva om SSG och SIG. Jag däremot antar att det i Försvarets Forum ifjol utlovade namnbytet till SOG (i samband med sammanslagning av förbanden) har genomförts. Detta framgår inte (24/3) av Försvarsmaktens huvudsidas avsnitt om specialförbanden. Men man har helt öppet i början av detta år publicerat flera annonser om tjänster vid SOG, som framgår av sök på +operationsgruppen +jobb

Det står även "numera Särskilda operationsgruppen" på hemsidan tillhörande Kaj Karlsson (utbildad vid kustjägarna och SSG). Ser förresten fram mot att få läsa hans kommande bok.

Finlands sak var vår, även då

I Finland har morgondagens släpp av Den dolda alliansen fått en finsk touch. Detta borde förvåna rätt många i både Sverige och Finland.

"Flygenhet 66" avslöjad idag

I dagens SvD kan man läsa om "flygenhet 66" i vilken piloterna hade kodnamn och fick betalt i kontanter. Enheten fanns tydligen ända fram till 1997.

Vidare skriver SvD:s Jessica Balksjö idag att "någon försvarsplan för neutralitet fanns inte" och att "En säkerhetsgaranti från USA gick ut på att amerikanska marinkåren hade styrkor som kunde sättas in i Norrland eller Skåne. Amerikanska flygvapnet kunde landa i Sverige inom sex till åtta dagar."

Undrar just vad som kommer imorgon, då Mikael Holmströms Den dolda alliansen släpps?

Ryska marinens HKV till Östersjön

Det har varit många turer fram och tillbaka men nu står det klart att den ryska marinens ledning skall flytta från Moskva till Sankt Petersburg.

tisdag 22 mars 2011

"Leopard chanslös mot T-90"Enligt Rysslands statliga nyhetsbyrå visar jämförande prov i Saudiarabien och matematiska beräkningar att "Leopard är chanslös mot T-90". Dessa ord är inslagets slutkläm.

Notera särskilt Leoparden "EB" vid 01:01. Någon som känner igen den?

Putin fördubblar robotproduktionen

Det ryska luftvärnssystemet S-400 Triumf under fjolårets segerparad i Moskva.

Rysslands produktion av strategiska och taktiska robotar kommer att med start 2013 vara dubbelt så stor som dagens och därefter skall fortsatt ökning ske, meddelade igår Vladimir Putin.

Beskedet från Putin har rapporterats av en lång rad medier i olika länder, inklusive Rysslands engelskspråkiga medier. Än så länge dock inte av svenska medier, så vitt jag kan se.

Man kan notera att Putin motiverar med vad som nu sker i Libyen.

måndag 21 mars 2011

Jo, men Jemen

Libyen är på alla mediers läppar men jag undrar fortfarande om inte situationen i och kring Saudiarabien, särskilt i Jemen, är av större vikt för världsläget.

USA:s "korståg" kritiseras av Putin

Vladimir Putin inte bara starkt kritiserar Libyen-operationen, han säger även:
"De pågående händelserna i Libyen bekräftar att Ryssland gör rätt i att stärka sin försvarsförmåga."

Vladimir Zjirinovskij går längre och uppmanar muslimvärlden att sluta upp mot den västliga interventionen i Libyen.

Sveriges Stay Behind-organisation

På fredag släpps Den dolda alliansen: Sveriges hemliga Nato-förbindelser av Svenska Dagbladets Mikael Holmström. Man får ett smakprov av boken genom denna artikel om Sveriges topphemliga Stay Behind-organisation.

Jag skrev tillsammans med Lennart Westberg i Svenskar i krig om förhistorien och ursprunget till Sveriges Stay behind. Därför är det med största intresse jag kommer att läsa Holmströms nya bok.

söndag 20 mars 2011

Finsk syn på ryskarktisk brigad

Här en ledare i Finlands största svenskspråkiga tidning om det ryska beskedet om att inrätta en arktisk brigad en mil från norska gränsen.

onsdag 16 mars 2011

Från 70 till 109 ryska brigader

En lång rad medier även Sveriges Radio, har nu rapporterat att en särskild "arktisk brigad" ska inrättas i Petjenga vid den norsk-finska gränsen.

Det man i svenska medier missat är att det även meddelats om en ökning av det totala antalet ryska brigaderfrån 70 till 109 till 2020. Med andra ord ska man under de närmaste åren skapa 39 nya brigader. Detta har inte norska NRK missat. Samtidigt sprider dock NRK den i mina ögon mycket tveksamma uppgiften att den nya brigaden vid norska gränsen blir en spetsnazbrigad.

söndag 13 mars 2011

"Det fladdrade till, liksom"Försvarsmaktens nya policy att lägga ut filmklipp även från nyliga strider är klar intressant. Ett filmklipp säger ibland mer än tusen ord.

Har du inte redan läst Wisemans analys av TV4:s nyliga "avslöjanden" från Afghanistan kan jag starkt rekommendera den.

lördag 12 mars 2011

Japanskt och svenskt civilförsvar

Den internationella symbolen för civilförsvar.

Cornucopia har en tankeväckande bevakning av dramat som nu utspelar sig i Japan. Det kan nog bli flera indirekta effekter av katastrofen inom EU, och inte bara ekonomiska. Skeendet utgör en stor påminnelse om vikten av ett fungerande civilförsvar.

Sveriges civila beredskap för katastroflägen var i fokus på Cornucopia för en månad sedan.

Det finns redan en mycket utförlig Wikipedia-sida om gårdagens katastrof i Japan. Den uppdateras givetvis hela tiden och kan också vara en intressant källa under de närmaste dagarna. Sidan finns även på svenska men är inte lika utförlig som den engelska.

I svenska medier och på svenska försvarsrelaterade bloggar - inklusive denna! - diskuteras mest den militära delen av svenskt totalförsvar. Kanske det blir ändring på det nu?

För att byta ämne tipsade en läsare mig om denna brittiska artikel som bekräftar att lilla Bahrain ur brittisk synvinkel anses utgöra en större utmaning än Libyen.

Gissningsvis kommer katastrofen i Japan och upproren i arabvärlden att dominera resten av vårens nyhetsflöde.

torsdag 10 mars 2011

Flygvapenpiloter fick inte flyga

På F 21 fick man för ett tag sedan lägga ner flygverksamheten ett par dagar. Men att detta skett och skälet verkar inte intressera svensk press, radio och teve.

Det är nu mer än en månad sedan Försvarsmaktens huvudskyddsombud Per-Erik Gustafsson uttalade sig i Officerstidningen nr 1/2011. Tidningens reporter Linda Sundgren skrev:

"Per-Erik Gustafsson beskriver hur en del tappat lusten att gå till jobbet, hur lojaliteten mot försvarsledningen sviktar och att många idag går och tänker på heltandra saker än sina arbetsuppgifter.
– På F 21 fick man för ett tag sedan lägga ner flygverksamheten ett par dagar därför att piloterna satt och tänkte på annat när de var uppe i luften. Oron gör att folk tänker mer på sig själva än på andra och under en patrull kan det få allvarligakonsekvenser."

Inte ens citatet från Försvarsmaktens huvudskyddsombud verkar ännu ha uppmärksammats av någon utanför Försvarsmakten, trots att Officerstidningen är en helt öppen publikation som även går att läsa på nätet. Hur jag än söker finner jag ingen referens till huvudskyddsombudets uttalande, har någon annan läst, sett eller hört något? Kanske något på radion som sedan övriga medier inte rapporterat vidare, eller?

(Bilden är inte tagen på F 21, det är en gratisbild - har inga egna - sannolikt tagen på en flyguppvisning utomlands.)

Saudiarabien nästa?

En utslagen irakisk stridsvagn (T-54?) under Desert Storm. FOTO: US Army

För 20 år sedan var massmedierna väldigt fokuserade på Saudiarabien, eftersom det var från det landet operation Desert Storm utgick 1991. I dagens tidningar står det inte lika mycket om Saudi, men det kanske snart blir andra bullar?

Står nu Saudiarabien inför en historisk omvälvning - med ödesdigra konsekvenser för oljepriset? Det finns de som tror det och här finns argumenten samlade.

Läs och begrunda.

onsdag 9 mars 2011

Stora problem och STORA problem

Irans väpnade styrkor består bland annat av ryska ubåtar av Kilo-klass. FOTO: US Government

Jag undrar fortfarande om inte den just nu STORA utmaningen är förhållandet mellan Iran och Saudiarabien, som står på sin spets i två grannländer till Saudiarabien: Jemen och Bahrain. Länken (Stratfor) tar även upp hur det rör på sig inne i Saudi.

måndag 7 mars 2011

Ryssland ifrågasätter ny USA-bas i Polen

USA:s och Polens utrikesministrar har nu bekräftat att Polen ska få en amerikansk bas för jaktflyg, av typ F-16. BILDKÄLLA: USAF

I fredags bekräftades det att USA kommer att etablera en flygbas i Polen för jaktflyg. Fram till nu har amerikansk närvaro i Polen närmast varit symbolisk genom ett enda batteri Patriot-robotar, som dock väckte rysk kritik. Det nya beslutet om jaktflyg har redan väckt stark rysk kritik.

Man kan notera att det i samma polska nyhetsartikel framförs frän kritik mot Belarus (Vitryssland) av Polens utrikesminister Radek Sikorski och särskilt relevanta för alla EU-grannar är väl följande ord av Sikorski: "EU och Förenta staterna är ansvariga inte bara för EU:s södra grannskap men även för dess östra grannskap".

Igår betecknade Rysslands Nato-sändebud även den omtalade nya robotskölden i nuvarande tappning som "ett potentiellt hot mot Ryssland".

lördag 5 mars 2011

Ubåten väckte åklagare

Upptäckten av den sovjetisktillverkade ubåten aktualiserar en nedlagd förundersökning om misstänkt extremfarlig dumpning i Östersjön. Det verkar som om detta hittills bara uppmärksammats av Gotlandspressen.

Kungens VERKLIGA talIgår hade jag förmånen att få gå på bio med min hustru och se "The King´s Speech". Jag hade inte läst så mycket om storyn och tänkte att filmen skulle vara en avkopplande kontrast mot det jag mest sysslar med: krigshistoria. Jag hade fel men blev ändå glad av filmen.

Utan att spoliera för dem som inte sett filmen kan jag väl avslöja att det tal som är filmens höjdpunkt är intimt förbundet med andra världskriget. Merparten av filmen kretsar dock inte kring 39-45 utan snarare handikapp, vänskap och en mycket speciell man från Australien. Att både denne man, Lionel Logue, och den blivande kungen kunde relatera till första världskriget var nog en förutsättning för att de kunde lägga bort titlarna. Detta sägs inte uttryckligen i filmen men man kan ana det.

Om jag skulle använda ett enda ord för att beskriva filmen skulle det nog bli finstämd. Det visade sig också vara en riktigt rolig film. Jag var inte ensam i publiken om att skratta både högt och hjärtligt flera gånger. Hm, när gjorde jag det senast så pass mycket i en biosalong?

Filmen gjorde mig riktigt nyfiken på verklighetens kungliga tal. Mycket riktigt, Youtube har givetvis det riktiga talet, se ovan.

torsdag 3 mars 2011

Hans von Hofsten om ubåtsjakten

Dags att läsa/om denna bok nu tror jag. Den gavs ut 1993 av Hans von Hofstens dödsbo i samarbete med bokförlaget T. Fischer & Co

Några citat av Hans von Hofsten (1931-1992) ur hans bok:

Från s. 73: "Under hösten 1980 ägde den enligt försvarsminister Eric Krönmark allvarligaste kränkningen av Sveriges territorium sedan andra världskriget rum i området kring Huvudskär i Stockholms södra skärgård. Det var flottans bogserbåt Ajax som den 18 september såg en främmande ubåt med hissade master och antenner."

Från s. 74-75: "Med utnyttjande av de sista skvättarna bränsle lyckas helikoptrarna hänga kvar i luften och leda in Halland för anfall. På 800 meters avstånd skjuter jagaren en stridsladdad antiubåtsraket med 100 kilo trotyl mot ubåten. Syftet med vapeninsatsen är alltjämt att tvinga ubåten att inta övervattensläge, inte att sänka den. Efter avlossandet av antiubåtsraketen från Halland förloras kontakten med ubåten. [...] Den 5 oktober uppträder det polska ubåtsbärgningsfartyget PIAST 281 på internationellt vatten vid Hoburgen sydost om Gotland. Runt fartyget bildar öststatstrålare en ring. Ett dygn senare kan svenskt spaningsflyg iakta hur två polska ubåtar av Whiskyklass intar övervattensläge i bärgningsfartygets närhet. En ubåt förefaller skadad och får assistans hem. Den optiska kontakten som bogserbåten Ajax hade pekar entydigt på att ubåten man då såg på svenskt vatten var av Whiskyklass. Mycket tyder på att dessa båda iaktagelser har ett samband, men några bevis att så är fallet finns inte enligt försvarsstaben."

F.ö. har Försvarsmaktens politiska ledning nu ändrat sig om den upptäckta ubåten.

Senaste nytt om upptäckta ubåten

Dramatisk 1980-talshistoria rullas nu upp med anledning av att en sovjetisk ubåt hittats av svenska dykare. Mest nytt verkar för närvarande framkomma inte genom Aftonbladet utan genom Facebook. Gå in på Facebook och skriv "Spionen på FRA" i sökrutan. Det är Anders Jallais sida om boken med samma namn. Eftersom verkligheten just nu verkar "efterapa" en del av bokens handling är det rätt logiskt att det är på den sidan utvecklingen nu kan följas.

onsdag 2 mars 2011

Svenska krigsdödade fler än väntat

De sammanlagda svenska krigsförlusterna - dödade i både svensk och utländsk tjänst mellan 1939 och 1945 - presenteras i nya numret av Vetenskap & Historia (nr 3/2011).

Varför har ingen gjort det tidigare? Vad? Lagt ihop förlusterna i handelsflottan, försvaret, fiskeflottan, civila krigsoffer och svenska medborgare som stupade i utländska uniformer.

Jag har inget bra svar på den frågan. Kan inte ens förklara varför jag själv inte gjort det tidigare.

En stor del av underlaget finns i min och Lennart Westbergs bok Svenskar i krig. Men av någon anledning hade vi inte lagt ihop samtliga kategorier - för att till exempel se hur de totala förlusterna var jämfört med våra närmaste grannars. Svaret kom att förvåna mig själv.

Vad gäller de olika kategoriernas dödstal är de i vissa fall högre än siffrorna i Svenskar i krig. Detta beror på att flera dödade svenskar i t ex fransk, norsk och amerikansk tjänst har tillkommit under senare tid.

Jag är tacksam mot Vetenskap & Historias chefredaktör Lars Björkvall som inspirerade mig att skriva artikeln.

Tyvärr blev det även korrekturfel. Förhoppningsvis stör de mest mig. Som att de drygt 2 400 dödade i svensk tjänst och 900 i utländsk på ett ställe blivit 3 200 (de exakta siffrorna är 2357 respektive 859 = 3 216 dödade, men eftersom den senare siffran fortsätter att revideras uppåt ligger 3 300 närmare verkligheten). Eller att "88 civila sjömän" ändrats till "88 svenskar". När jag skickade in stod det: "88 civila sjömän och 8 militärer".

En bok vill jag särskilt framhålla som viktig för den som söker vidare läsning: Richard Areschougs Dödlig resa (2008). Detta eftersom merparten av de svenska dödsoffren för utländska (mest tyska) ubåtar och flygplan (enbart tyska) var på handelsfartyg.

Apropå sjöhistoria vill jag passa på att tipsa om Sjöhistoriska samfundets nya webbsida.

Rysk kvinnlig dynamit

Har du inte redan stiftat bekantskap med Sovjetunionens kvinnliga stridspiloter, "Nattens häxor", finns det en till chans.

För övrigt har natthäxorna nyligen blivit seriealbum i USA.

tisdag 1 mars 2011

Kalla kårar och skratt

En av Norges populäraste faktaböcker just nu handlar om kalla krigets kanske känsligaste affär för Norge: U2-affären.

Igår var jag på snabbvisit i den norska huvudstaden. Vid besök i norska bokaffärer var det en sak som märktes: ett intresse för kalla krigets konsekvenser för Norge.

Förutom färska exemplar av boken om hemliga krigsplaner för Nordnorge (mer om den kommer) är boken ovan om U2-affären tydligen en av de just nu populäraste faktaböckerna i Norge.

En tydligen populär köpfilm på DVD (som visats på norsk teve) heter "Kall kapplöpning" och har undertiteln "Efter issmältning följer oljefeber och kallt krig". Återkommer till den när jag sett den.

Det norska intresset för både det historiska kalla kriget och ett befarat nytt kallt krig framgår även av den norska bloggen Isfronten som är kopplad till en stor utställning på temat i nordnorska Bodö, där det mest omskrivna U2-planet skulle landa och varifrån den norska försvarsmaktens insatser sedan ifjol leds (Reitanhögkvarteret).

Men det historiska kalla kriget var härom året även föremål för en hejdlös actionkomedi om ett norskt specialförband under 1970-talet, "kung Olavs enhet för osynlig krigföring": Ninjatroppen (ultrafiktiv). Här är filmens trailer:

Flygbasjägarna och nästa steg

Flygbasjägarnas emblem, lodjuret. FOTO: Jan Wiberg

Som svensk press och inte minst Wiseman redan har rapporterat är flygbasjägare på väg till skyddsuppdrag i det kaotiska Libyen. Men är Libyen den stora utmaningen för EU och därmed Sverige?

Det är ingen stor mängd flygbasjägare (4 personer), men händelsen är signifikant som en inledande och extraordinär konsekvens för Försvarsmakten av Facebook-revolutionerna. De omvälvande händelserna i Nordafrika och övriga muslimvärlden blir därmed påtagligare, kommer oss närmare.

Trots all dramatik i Libyen undrar jag om inte utvecklingen i Bahrain och Jemen kan vara allvarligare för omvärlden? Inte minst på grund av dessa länders närhet till Iran och Saudiarabien.