söndag 7 november 2010

Rysslands rustning i tysk press

Tysklands tyngsta tidskrift har publicerat en intervju med Rysslands försvarsminister i vilken han bland annat uppger att det är terrorism som tvingar Ryssland att nästan fördubbla vapenanskaffningen.

Artikeln i tyska Spiegel har översatts till engelska och består av två delar, denna och denna.

Ett av flera intressanta citat av försvarsminister Anatolij Serdjukov: "And, of course, the fact that NATO is getting closer to Russia's borders with its eastward expansion constitutes a military threat to our country."

I den senare delen av intervjun står det så här om anskaffningen av amfibiefartyg (av typ Mistral): "We are buying the helicopter carriers complete with the technical documentation that will allow us to build them on Russian soil later on."

Det finns även en passus som kan tolkas som att man för samtal med tyska pansarföretag.

Kort sagt: bör läsas.

Inga kommentarer: