fredag 19 november 2010

K 3, FJS och SSG

När min bok Elitförband i Norden ifjol utgavs fick jag möjlighet att träffa en av de mycket speciella personer som bidragit till den, Dag Ernholdt - den förste chefen för Särskilda skyddsgruppen (SSG). Sedan dess har Ernholdt och en mängd andra kvalificerade personer författat en bok som går in mer på djupet om K 3, FJS och SSG.

Har du ett intresse för svenska elitförband är K 3 - 25 år i Karlsborg en riktig guldgruva. Från omslaget till sista sidan - den är på 344 sidor i storformat - är boken fylld av uppgifter och bilder - många tidigare opublicerade - om Livregementets husarer (K 3) och de förband som ryms inom K 3.


Förbandshistoriska verk kan vara tråkiga - i synnerhet om de omfattar fyrahundra år och man i stort sett saknar intresse för tiden före andra världskriget. Genom att K 3 - 25 år i Karlsborg dock fokuserar på de senaste decennierna och särskilt nutiden så behöver man inte alls vara "förbandshistoriskt lagd" för att uppskatta denna bok.

Det är fantastiskt att nu få ta del av inte bara fredsförbandens tuffa krav och verksamhet utan även att få stifta bekantskap med kavallerikrigsförbanden efter 1984. Man satte efter detta år upp drygt tjugo krigsförband. Även krigsförbandens särskilda märken finns med varav flertalet för mig helt okända. Östersunds storsjöodjur finns faktiskt avbildat på ett av dem.

För att göra det riktigt detaljerat ägnas ett av K 3:s krigsförband, Björnbataljonen, ett helt kapitel. I det kan man läsa hur en av bataljonens skvadroner under en övning sprängde en brigadstab i luften just när de tagit över ledningen. Men för att övningen inte skulle haverera "räknades denna bedrift bort"...

Men boken sitter inte fast i 80-talet, utan tvärtom får man lära sig mycket om framväxten av underrättelse- och luftburna uppgifter, inte minst om obemannade flygfarkoster.

Av extra stort intresse är bokens avsnitt om Fallskärmsjägarskolan (FJS). Bland annat får man i det avsnittet läsa om "skogsbrevlådor", experimentverksamhet och några intressanta rader om förstadiet till specialförbandet Särskilda inhämtningsgruppen (SIG).

I kapilet om den FJS-relaterade Överlevnadsskolan kan man läsa om de aktuella överlevnadsbegreppen SERE och PR. Visste du förresten att Kronprinsessan Victoria har varit en av skolans elever?

Avsnittet om Särskilda skyddsgruppen är skrivet av dess förste chef, K 3-officeren Dag Ernholdt. Det var inte lätt att etablera SSG, här får man en detaljerad beskrivning av hur det gick till av den som var med från dag 1. Ett citat av en utländsk "ärrad veteran" får belysa de erfarenheter SSG-grundarna fick ta del av under uppbyggnadsskedet: "det ni nu antecknar och fotograferar och får gratis tog oss år att ta fram och kostade oss människoliv".

Det står nästan inget om SSG:s insatser, men det är förståeligt eftersom de ligger nära i tid (vad gäller dem finns lite mer i Elitförband i Norden). F.ö. kommer SSG och SIG under 2011 att slås ihop till ett förband.

K 3 - 25 år i Karlsborg distribuerades genom SMB för en tid sedan och några enstaka exemplar finns kvar. För att få tag i dem - ring eller mejla SMB:s medlemsservice. När dessa tagit slut går den ännu en tid att få tag på genom Karlsborgs fästningsmuseum, dagtid vardagar på telefon 0505-45 18 26.

Inga kommentarer: