tisdag 9 oktober 2012

Norsk höjning och schweizisk varning

Särskilt Nordnorge och cyberförsvaret, som här presenteras, ska få mer pengar föreslår nu den norska regeringen.

Den norska regeringen vill rekordhöja anslaget för cyberförsvar. Den schweiziske försvarsministern vill att Schweiz även militärt ska förbereda sig för ytterligare europeisk instabilitet.

Den norska regeringen föreslår en ny ökning av det norska försvarsanslaget med 568 miljoner norska kronor och man vill särskilt förstärka Nordnorges försvar och cyberförsvaret, det senare vill man ska få ta del av en trettioprocentig anslagsökning.

Hittills har denna nyhet inte rapporterats av svenska medier, så vitt jag kan se. Inte heller förra veckans nyhet att Norge vill förlänga värnpliktigas grundutbildning med flera månader.

Lika okänt är att den schweiziske försvarsministern i helgen gick ut med en stark varning om läget i Europa och vill att schweizarna förbereder sig för ytterligare instabilitet. Den schweiziska försvarsmakten har börjat öva på nya scenarier och redan i december ska den schweiziske arméchefen presentera en plan för att skapa fyra nya militärpolisbataljoner.

Som denna blogg tog upp i våras har Schweiz, som är något mindre än Jämtlands län, ännu bland annat två pansarbrigader.

Inga kommentarer: