fredag 2 mars 2012

Mot alla odds


Kommentaren vid fjärde minuten är bäst.

Kan en enskild soldats handlingar på ett avgörande sätt påverka ett stridsförlopp? Eller till och med avgöra ett helt slag? Mot alla odds besvarar denna fråga med "ja" och innehåller flera av de starkaste soldatöden jag stött på.

Jag har träffat eller på andra sätt haft kontakt med sammanlagt flera hundra krigsveteraner och studerat många fler på håll. Av alla dessa är det två som framstår som synnerligen osannolika men trots allt är högst verkliga. En svensk korpral och ett svenskt kronvrak som mot alla odds blev segrare på slagfälten 1914-45. Korpralen Martin Ekström vann ryktbarhet i iransk och tysk tjänst och framförallt i finsk och estnisk. Kronvraket Erik G:son Lewenhaupt samlade på stridserfarenheter som fallskärmsjägare i brittisk tjänst, och inte bara i Normandie. Därför var det inte svårt för mig att välja ut de svenska öden jag tar upp i mitt kapitel i månadens förmånsbok, Mot alla odds. Ja, jag har tagit upp dessa herrar tidigare, i Svenskar i krig, men nu kan jag berätta mer om dem och tyckte det var givande i sig att ställa upp dem intill varandra - jag kom att upptäcka likheter som jag tidigare int sett.

I bokens övriga fjorton kapitel, författade av Brian Moynahan, är det osannolika men dock högst verkliga tyska, ryska, japanska, brittiska, franska och amerikanska soldatöden som är i fokus. Exempelvis får man som läsare stifta bekantskap med den tyske stormpionjär som kan sägas ha säkerställt Frankrikes fall; en av Röda arméns absolut mest hårdnackade specialister på strid i bebyggelse; gruppchefen som startade Vietnamkriget och den fallskärmsjägare som med ett enda pansarskott säkrade det som blev Pegasus Bridge (han finns inte med i klippet ovan men hans kamrater är rätt sevärda de med).

I övrigt innehåller senaste Pennan & Svärdet bland annat den tankeväckande Därför förlorar tyskarna i krig av Kenneth Macksey. Den har just släppts på svenska. Jag kommer inte att köpa den men det beror på att jag redan har den på engelska. Jag tycker att den svenska titeln blev bättre än den engelska rätt intetsägande From Triumph to Disaster.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är ett fåtal män vi har att tacka för vår frihet
Sagt av Adolf Ehrnroot,general av
Finland
Han borde ju veta...

Isola Regina