torsdag 6 januari 2011

USA-dominans inom hangarfartyg slut?

USA har sedan "urminnes tider" (gissar på 1945, någon som vet säkert?) varit globalt dominerande inom hangarfartyg. De kan sägas utgöra ett effektivare vapensystem (system av system) än kärnvapen - eftersom de till skillnad från kärnvapen är mer användbara. Kommer USA:s dominans att vara historia om några år?

Detta kan man fråga sig med tanke på tre saker:
1. Den ryska anskaffningen av minst fyra Mistralfartyg - som kan sägas vara en sorts mini-hangarfartyg.
2. De kinesiska planerna på fem fullskaliga hangarfartyg, dvs. om de nu stämmer.
3. De ryska planerna för dito. Denna punkt förefaller nu som den minst säkra. Kan det vara så att Ryssland tagit time out vad gäller planer på nya regelrätta hangarfartyg och under överskådlig tid nöjer sig med fyra Mistral och att förlänga livet på det existerande hangarfartyget Kuznetsov?

14 kommentarer:

Robin H. sa...

Att sätta årtal på exakt när den amerikanska dominansen började är lite vanskligt, men 1945 är nog en stark kandidat.

Efter att ha sänkt de japanska hangarfartygen under kriget så var det egentligen bara britterna kvar, och de inledde som bekant en ganska målmedveten nedrustning.

Frankrike byggde upp en liten flotta med begagnade hangarfartyg efter kriget, men det handlade om relativt lätta enheter innan nybygget Clemenceau-klassen kom (som endast bestod av två fartyg).

I övrigt fanns flera länder som utnyttjade begagnade hagnarfartyg, Belgien, Australien, Kanada, Argentina osv., men det handlade oftast bara om ett eller ett par fartyg åt gången.

Lars Gunther (itpastorn) sa...

USA:s dominans får väl sägas tog sin början efter slaget vid Midway 1942 och befästes efter "the great Marianas Turkey shoot" (slaget vid filippinksa sjön) 1944.

Även om de kinesiska planerna stämmer, så lär det dröja innan fartygen byggts, piloter tränats, besättningar samtrimmats och stödsystem byggts ut i motsvarande mängd - och en kultur byggts upp. Således lär USA dominera åtminstone 15 år till, om inget drastiskt inträffar.

Anonym sa...

Kineserna kanske redan dominerar med sitt hangarfartygsmotmedel http://defensetech.org/2011/01/05/can-aegis-stop-chinas-carrier-killer-missiles/

länken talar för sig själv /IngeS

Anonym sa...

Är det inte helt fel att jämföra Mistralfartygen med fullskaliga hangarfartyg? De har ju helt olika uppgifter.
http://en.wikipedia.org/wiki/Amphibious_assault_ship
NATO har 15 fartyg av motsvarande klass så det är ju inte så konstigt att Ryssland anser sig behöva 4 st.

Lars Gyllenhaal sa...

Anonym 10:30: jag skrev "som kan sägas vara en sorts mini-hangarfartyg". Hade jag skrivit "fullt jämförbara med hangarfartyg" hade jag tagit åt mig av din kritik.

Hur många stater är det som tillsammans har 15 motsv fartyg? Kunde kolla upp detta själv men någon som vet på rak arm?

F.ö. hoppas jag några andra, helst då med marin bakgrund, kan kommentera mina ord "som kan sägas vara en sorts mini-hangarfartyg". Överdrivet eller?

Mvh,

Lars

Lars Gyllenhaal sa...

P.S.

Ryska statliga "Rysslands röst" har i svenska program använt beteckningen "helikopterbärande hangarfartyg" om Mistral-klassen, se: http://swedish.ruvr.ru/2010/03/03/5015215.html

Mao har jag svårt att se att det skulle vara helt fel att skriva "en sorts mini-hangarfartyg".

Men, vad tycker ni som är verkliga fenor på marina beteckningar?

Mvh,

Lars

Anonym sa...

Dessa NATO-länder har enligt Wikipedia "Amphibious assault ship"
USA 10 st
Frankrike 2 st
Italien 1 st
Spanien 1 st
Storbritannien 1 st

De är fram för allt avsedda att skydda landstigningsoperationer med sina helikoptrar. Attackflyplan kan inte starta från dem (med undantag av Harrier och liknande).
Det är säkert inte fel att beskriva dem som mini-hangarfartyg men de har andra uppgifter än tex amerikanska Nimitz-klass fartyg.
(Jag har absolut ingen marin bakgrund. Alla uppgifterna kommer från Wikipedia)

Anonym sa...

båt som båt mvh Stefan S

Anonym sa...

Amerikanarna byggde under kriget 24 st tunga hangarfartyg av Essex - klassen, varav 7 st togs i tjänst först efter kriget ( inget Essex - klassfartyg sänktes). 3 st tunga av Midway - klassen togs i tjänst mellan sept 45 - okt 47. Lätta hangarfartyg byggdes det 9 st av Independence - klass.

Sista lyckade japanska framstöt med hangarfartyg var Nagumos räd in i Indiska Oceanen mars-april 1942, efter detta kom slaget om Midway, och då vet vi hur det gick.

I dag har amerikanarna Enterprise plus 10 st Nimitz-klass hangarfartyg i tjänst. Ett nytt fartyg som blir klassledare av en ny generation hangarfartyg är under uppbyggnad, Gerald R. Ford, hon skall ersätta Enterprise 2015.

Hangarfartyg är komplexa vapensystem, så det behövs lång tid att trimma in dem. Jänkarna började på 1920-talet att operera hangarfartyg, och har sedan dess genomfört ett antal krig med dem, så de kan sin sak.

/Battler

Commander sa...

Nej, USA's dominans inom området hangarfartyg kommer att bestå under överskådlig tid. Det största hotet mot denna dominans är inte Rysslands anskaffning av Mistral, eller kinesernas planer på fartygsbyggnation. Det kommer att dröja decennier innan Kina byggt upp någon hangarfartygsförmåga som kan jämföras med det USA har idag. Det som möjligtvis kan hota dominansen är USA's ekonomiska utveckling.

Mistral är inte "en sorts mini-hangarfartyg" utan ett amfibiefartyg. Detta kan lösa många uppgifter, alltifrån nödhjälp (ex. Haiti) till att genomföra landstigningar i en högnivåkonflikt. De är inte främst till för att skydda landstigningar utan att genomföra dem. Skyddet utförs av ytstridsfartyg och ubåtar och flyg, kanske hangarfartygsbaserat beroende på operationsområde.

@ Anonym 13.08: Saknar Nederländerna i din sammanställning.

/ Commander

Lars Gyllenhaal sa...

Hej Commander,

Du ger intryck av att vara insatt.

Hur ser du på att Ryska statliga "Rysslands röst" i svenskspråkiga program använt beteckningen "helikopterbärande hangarfartyg" om Mistral-klassen, se: http://swedish.ruvr.ru/2010/03/03/5015215.html

Jag vill INTE därmed påstå att det på svenska är fel att beteckna Mistral som amfibiefartyg - jag har själv gjort det vid några tillfällen! Men, denna beteckning säger nog väldigt lite för en FM-utomstående person. Amfibiefartyg är knappast ett begrepp för "vanliga civila Svenssons", eller hur. För att förklara för "gemene man" tycker jag därför Rysslands rösts ordval är rätt OK.

Men, om vi skulle ta och försöka finna ett eller två ord som tillfredställer både marint insatta och allmänheten? Vad sägs om: helikopterbärande amfibiefartyg?

Fler förslag?

Ang. Kina har landet väl dock en viss förmåga att få fram nya vapensystem lite snabbare än väntat? J-20 t ex.

Mvh,

Lars

Commander sa...

Mistral är utan tvekan svår att klassificera, vilket även gäller andra moderna multifunktionella fartyg, exempelvis Absalon, som danskarna benämner "stötteskib" men som även kan lösa ytstrids- och luftförsvarsuppgifter mm.

Den engelska behämningen på ett fartyg av Mistrals typ är "Amphibious Assault Ship" alltså ett fartyg för "amfibiska anfall". I svensk direkt översättning blir det Amfibiefartyg, vilket egentligen är felaktigt då det indikerar att fartyget skall kunna verka såväl på land som på vattnet.

En annan engelsk benämning är "Helicopter Carrier" vilket jag skulle vilja översätta till "helikopterbärare" men som i direkt översättning blir "helikopterhangarfartyg". Alltså är inte RR översättning fel, men den blir något missvisande då man med hangarfartyg oftast menar fartyg som kan starta och landa flygplan.

Den franska benämningen är BPC (bâtiments de projection et de commandement) vilket fritt översatt är "fartyg för maktprojicering och ledning".

Hon har 6 start- och landningsplatser för helikopter och kan basera 16 st NH90, så helikopterförmågan är en viktig del av fartyget. Men, hon har även andra förmågor - hon kan också medföra 4 st landstigningsfarkoster, upp till 70 fordon inkl. 13 Le Clerk-stridsvagnar eller 40 Le Clerk-stridsvagnar och 450 soldater. Hon kan också ha sjukvårdskapacitet motsvarande behovet för en stad med 25000 invånare.

Svårdefinierat, som sagt.

Fokus ligger dock på landstigning och ledning av och logistikstöd till en landstigning och helikopter är ett viktigt inslag. Jag skulle därför vilja klassificera henne som ett "helikopterlandstigningsfartyg".

Avslutar med att citera Nalle Puh: "Ibland är en båt bara en båt, ibland är den närmast en olyckshändelse - det beror på om man är över eller under den"

/Commander

Commander sa...

Angående Kinas uppbyggnad av hangarfartyg. Kina är snabba att ta fram materielsystem, eller det tar oftast kort tid från att väst får indikation på att de är på gång tills systemen flyger.

Men att skapa ett hangarfartygssystem är mer än bara fartyget. Ett hangarfartyg av rang har ca 100 flygplan och hkp med olika roller, bla jakt, attack, spaning, telekrig, airborne early warning, ubåtsjakt, SAR etc, dvs. ett relativt litet men komplett flygvapen.

Det tar mycket lång tid att skapa detta och utvecklingen avstannar inte i USN - tvärt om, under förutsättning att inte ekonomin lägger hinder ivägen.

/ Commander

Nicklas G sa...

Kineserna har tidigare köpt 3 andra hangarfartyg så att de har nog insamlat viss kunskap. Kineserna har redan fått folk ut i rymden. Så jag är övertygad att kineserna kommer att bygga 10 hangarfartyg inom ett par år. När fartygen kommer att vara operativa är mer en tidsfråga och även vad ämnar att använda dem till. De kommer nog som alla stormakter att använda dem för att utöva makt och säkra sina intressen.