måndag 17 januari 2011

Fel, fel, FEL!

Fel av mig! Dagens mest läsvärda sak om svensk säkerhetspolitik är inte något blogginlägg utan Mike Winnerstigs debattartikel i vilken han skriver om grundbulten i svensk säkerhetspolitik sedan 2009:

"Solidaritetsförklaringen är en bra policyförändring, även om det finns otydligheter vad gäller den praktiska tillämpningen. Försvarsmakten har alltså fått en ny uppgift: att kunna försvara Sveriges territorium militärt tillsammans med andra länder – och att försvara deras territorier – mot en väpnad attack utifrån. Såvitt bekant är detta dock ingenting som försvarsmakten har övat eller ens planerat för, och så länge detta inte sker kommer sannolikt hela solidaritetsförklaringen mest att se ut som ord på ett papper i våra grannländers ögon. Till detta kommer osäkerheter kring vilken förmåga den svenska försvarsmakten kommer att ha i framtiden. Att vi inte kommer att kunna försvara oss helt själva i ett väsentligt försämrat säkerhetsläge har dock stått klart sedan länge."

Mike Winnerstig är förutom fil dr i statsvetenskap forskningsledare vid FOI Försvarsanalys och ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Försvarsministerns reaktion på Winnerstigs text lär intressera många.

Från Nato-skeptikernas håll finns denna rätt färska analys av Mats Engström.

P.S.
Mike Winnerstigs "Såvitt bekant är detta dock ingenting som försvarsmakten har övat eller ens planerat för" blir svårslaget i kategorin ironiska understatements om Försvarsmakten.

1 kommentar:

Commander sa...

Lars!

Bra lästips. Det är befriande att någon vågar ta bladet från munnen.

Återanvände ditt tips och klippte ihop ett eget inlägg.

http://commanderslog.blogspot.com/2011/01/den-ofrivillige-nato-nationen.html

/ Commander