torsdag 28 oktober 2010

Subarktisk förmåga offras, eller?

Norrländska Socialdemokraten (NSD) publicerade igår och idag högintressanta artiklar som tyvärr (ännu) inte finns tillgängliga på nätet. Helt kort kan dock sägas att enligt NSD:s källor i Boden har Högkvarteret idag fattat beslutet att flytta ingenjörkompanierna från Boden till Eksjö.

Artikeln igår hade rubriken "Kräver svar av Tolgfors" och idag var rubriken "Sista bron är byggd". Det är inte mycket framtidsutsikter i den senare rubriken, men blir Norrland verkligen utan ingenjörer inom kort?

FP:s Allan Widman sade i gårdagens NSD att hans bedömning är att en flytt innebär mer än en flytt, bland annat att ingenjörtruppernas subarktiska kompetens går förlorad: "Ingenstans kommer ingenjörförmågan längre att vara utbildningsmässigt integrerad med manöverförband och vår särskilda förmåga, att under bistra förhållanden, överbrygga breda Norrlandsälvar riskerar gå förlorad".

NSD:s reporter Lena Tegström avslutade dagens artikel med att skriva: "Mot den bakgrunden vill han [Allan Widman] att Sten Tolgfors svarar på vad han är beredd att vidta för åtgärder för att regeringens och riksdagens ställningstagande inte överprövas."

1 kommentar:

Henrik M sa...

Artikel i NSD: http://www.nsd.se/nyheter/boden/artikel.aspx?ArticleId=5746042