måndag 25 oktober 2010

38 svenska befäl i Iran

Inom Försvarsmakten härleder man utlandsstyrkans födelse till 1956, i och med den första svenska FN-bataljonen. Men för snart 100 år sedan inleddes en svensk insats i Iran (då Persien) som liknar den nutida i Afghanistan. Den första utställningen om detta öppnar nu.

Kapten Ivan Folke var en sex svenskar som blev regementschef i Persien för snart hundra år sedan. Totalt tjänstgjorde 38 svenska befäl i olika positioner i det som idag är Iran. Folke bär på bilden persisk uniform med svenska och persiska utmärkelser. Brevet sände han till en kollega i Stockholm. FOTO: Björn Sohrne

Som läsare av Svenskar i krig vet tjänstgjorde ett 40-tal svenska officerare och underofficerare i Persien 1911-1916. Därtill arbetade åtta svenska poliser med att modernisera Persiens polisväsende under samma period och en bit in på 1920-talet. Några svenska militärer och poliser stannade efter åtagandets slut och fick mycket höga positioner. Carl Westdahl blev exempelvis persisk polisgeneral.

Insatsen utfördes inte officiellt av den svenska krigsmakten men skedde med den svenska regeringens välsignelse. Sverige hade fått en officiell begäran av den persiska regeringen att vara behjälplig med att som rådgivare bygga upp ett nyinrättat gendarmeri i syfte att få slut på stråtröveriet (samt indirekt stoppa de vägskatter som lokala stammar längs handelsvägarna i söder uttog) som bekymrade de brittisk-indiska handelsintressena. Ganska snart vidgades rådgivarnas ansvar, gendarmeriet utökades kraftigt och de blev aktiva befäl över totalt sex regementen. Gendarmeriet utgjorde en viktig grundsten när det 1923 uppgick i den nybildade persiska armén.

Man kan förenklat säga att de svenska befälen kostnadsfritt lånades ut av Sverige. De berörda fick tjänstledigt från sina resp. svenska befattningar för att gå i persisk sold. Detta var naturligtvis ingen välgörenhet. Den svenska regeringen hade sin egen agenda för detta ändamål.

Eftersom ett antal svenskar sedan 2001 tjänstgör i grannlandet Afghanistan kan det vara av intresse att jämföra arbetsinsatserna. Hur lyckades svenskarna den gången? Förvånansvärt bra, men så kom första världskriget...

Så vitt känt har insatsen i Persien aldrig tidigare varit föremål för en utställning. Det blir nu heller ingen större sådan men dock så pass intressant att man bör besöka den om man bor i Stockholmsregionen. Utställningen handlar om persisk posthistoria men en sektion handlar alltså om svenska militärers brev, dokument och fotografier som är i ägo av den internationellt verksamme posthistorikern Björn Sohrne. Den genomförs 26 oktober till 8 november 2010 i Irans kulturcenter som är öppet vardagar kl 10-17 och har adress Kuttervägen 1, 4tr, Näsby Park, Täby, Stockholm. Hemsidan är: www.iranculture.se och centret har tel: 08-732 51 11

Inga kommentarer: