fredag 15 oktober 2010

FOI: Nytt Arktis på väg

Forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) förutser "genomgripande och omfattande" förändringar inom det arktiska området: "Arktis kommer att ha en större geostrategisk betydelse än tidigare."

Det är FOI-forskarna Niklas Granholm och Ingolf Kiesow som bland annat skriver så här i rapporten Olja och gas i ett nytt och förändrat Arktis:

* "Stora förändringar är på väg i Arktis. Förändringarna är så genomgripande och omfattande att det är befogat att säga att ett nytt Arktis är på väg. Förändringarna drivs främst, men inte alls uteslutande, av bilden av klimatförändringarna."

* "Arktis blir tydligare länkat till utvecklingar i andra delar av världen och inte som tidigare en fråga enbart för staterna i regionen. Den geostrategiska ut-vecklingen leder till att intresset för regionen är i starkt ökande, inte bara från strandstaterna runt Norra Ishavet utan också från externa, statliga och icke-statliga, aktörer i Europa och Asien. Klimatförändringen, energifrågan, kärnvapenfrågans utveckling, övrig militärstrategisk utveckling, sjöfartsfrågan och de överlappande territoriella anspråken i Arktis är alla exempel på det. Arktis kommer att angå fler av oss och i högre grad än tidigare."

* "Regeringar, näringsliv, urbefolkningar, och NGO:er med fokus på Arktis väntar inte på fullständiga prognoser utan agerar för att inte komma i efterhand."

Inga kommentarer: