tisdag 24 augusti 2010

Kejsaren är naken!

Jag vill verkligen rekommendera alla med försvarsintresse att läsa Ulf Henricssons anförande "Den svenska solidaritetsförklaringen vs EU och NATO".

För den som inte känner igen författarens namn är han överste 1. gr och blev något av en kändis för några år sedan på grund av sitt ledarskap på Balkan.

Anförandets första del kan väl sammanfattas med orden "kejsaren är naken!", dvs. inte mycket nytt för den som följt med i försvarets och säkerhetspolitikens "utveckling" de senaste åren. Men Henricsson säger det lite extra bra. Hans förslag till lösning tänker jag inte här kommentera.

Inga kommentarer: