måndag 16 augusti 2010

"Alla utom Sverige"

Alliansen inledde utrikespolitiskt med att genast nämna Barentsregionen som ett prioriterat område. Vad har då Sverige sagt och gjort på Barentsfronten efter 2006?

En av de första saker som nämndes i den utrikespolitiska delen av statsministerns regeringsförklaring 2006 var Barentssamarbetet.

Enligt vad jag känner till är den här bilden av svenskt Barentssamarbete efter 2006 som gavs tidigare i sommar ännu aktuell. Ett av flera citat som stämmer till eftertanke är "Alla Barentsländer utom Sverige har tagit fram en arktisk strategi".

Inga kommentarer: