onsdag 30 december 2009

Mer fallskärms- och amfibieövningar

Både USA och Ryssland satsar på större närvaro i vår del av världen under 2010. Ryssland har utlovat fallskärmstrupper över nordpolen och USA har lovat genomföra militärövningar av ny sort i baltstaterna.

De svenska nyhetsredaktionerna valde att mest tiga om 2009 års största militära händelse för nordisk säkerhetspolitik. Ett av många nyckelcitat som inte svenska medier återgav var följande av chefen för den ryska östersjömarinen, Viktor Tjirkov: "Aldrig sedan 1981 att det har bedrivits så stora övningar hos oss".

Övningarnas omfattning och betydelse underströks av en rad statsledningar, inte minst Rysslands, Vitrysslands och Polens.

SVT:s Rapport missade inte helt att berätta om övningarna men lyckades missa det viktigaste: att en betydande del av övningarna bedrevs på Östersjön, övergick till kustlandstigning och var de största på nästan 30 år. Mer om detta i detta tidigare inlägg.

Hur blir det då 2010? Jag dristar mig till att anta att det dock blir svårt att missa den historiska fallskärmsfällningen över nordpolen av ryska fallskärmstrupper, som lär ske i april. Kanada har ju lovat någon typ av motaktion om detta genomförs och inget tyder på att planerna har dragits tillbaka. Och när amerikanska trupper under hösten sätts in i konventionella militärövningar i baltstaterna (tidigare har de bara varit där för att öva FN-uppdrag och liknande) lär det nog inte undgå många - inte ens i Anna Anka-land.

Apropå amerikanska planer för vår del av världen har mig veterligen inga svenska medier ännu uppmärksammat vare sig dessa helt officiella uppgifter från US Navy. Inte heller denna artikel med länk till en arktisk Navy-plan som förefaller vara genuin.
Vad gäller ryska marinen - som huvudsakligen är baserad intill Norden - har denna sammanställning på engelska heller inte uppmärksammats, ännu. Två citat ur den:
On a conservative estimate, in 2009 shipbuilding expenses only for surface ships made 30 bln rub, twice as much as in 2006-2007.
Och:
Military shipbuilding will definitely progress. In the nearest future it is planned to develop a 30-year Military Shipbuilding Program, stated Russian premier Vladimir Putin at the meeting held on Dec 17 at Admiralteiskiye Verfi shipyard (St. Petersburg). Even though the meeting was associated to launching ceremony of arctic tanker Kirill Lavrov, it had military technical nature as among attendants was Navy Commander-in-Chief Vladimir Vysotsky. "Russian armed forces should become more compact, mobile and effective; by 2020 the portion of state-of-the-art weapons should be increased to 70%. This is in full related to the Navy as well", underlined Mr. Putin.
Det gäller att prioritera.
Den ökande rollen för både luftlandsättningstrupper (blåa baskrar) och marininfanteri (svarta baskrar) framgår av hur den ryska försvarsmakten rekryterar yrkessoldater. Spana in denna rekryteringsvideo på Youtube som handlar om hur blåa och svarta baskrar möts och tar upp alla fördelar med livet på luckan. Kanske något för svenska reklambyråer att tänka på, som mycket snart kan vältra sig i uppdrag från Försvarsmakten.

Inga kommentarer: