måndag 14 december 2009

Arktis mer prioriterat för Norge

Den norske utrikesministerns utspel i dagens DN är intressant på flera plan. Jag tycker det är särskilt noterbart att bakom utspelet står högsta företrädaren för norsk utrikespolitik, inte miljöpolitik.

Även i Danmark har Arktis under 2009 fått högre prio. Visserligen har Sverige inte längre någon större verksamhet på Svalbard etc (vilket vi en gång hade och ännu har rätt till genom avtal). Men icke desto mindre räknas nordligaste Sverige faktiskt som del av Arktis. Ryska försvarsministeriet påminde uttryckligen om det senare i våras. Men i Sverige har detta inte väckt någon debatt, ännu.

F.ö. är Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre f.d. sjöofficer.

Inga kommentarer: