torsdag 17 december 2009

USA-Polen agerar "i kalla krigets anda"

Ryska statliga medier har nu även på engelska börjat kommentera beslutet om att en amerikansk militärbas ska etableras i Polen. Radiokanalen "Rysslands röst" säger att det amerikansk-polska avtalet är "i kalla krigets anda". Samma källa anklagar Polen för att föra en extremt anti-rysk politik och att Obamas Polen-politik skiljer sig minimalt från Bushs.

Notera f.ö. meningen "A whole battery of “Patriot” missiles will appear in Poland next year". Ett enda batteri är rent militärt sett inte mycket. Men ur rysk säkerhetspolitisk synvinkel är det tydligen det.

(På förekommen anledning vill jag informera nytillkomna blogg-läsare att de meningar som är understrukna är klickbara - dvs. klickar man på dem så kommer man till relevant artikel eller teveinslag.)

Inga kommentarer: