måndag 7 december 2009

Hårda ord mot Finland

Idag fyller Finland 92 år som självständig stat. Jag tar av mig hatten för Finland, inte minst av respekt för dess försvarsmakts prestationer under andra världskriget. Sådan respekt gav till och med Josef Stalin uttryck för vid minst ett tillfälle, inför finska officerare 1948: "Ett land som har en dålig armé respekteras av ingen, men alla respekterar ett land som har en god armé. Jag höjer mitt glas för Finlands armé och dess här närvarande representanter".
Ett av få Stalin-citat jag skulle kunna tänka mig att ha på väggen...

Hur ser dagens ryska militärer på Finlands roll under andra världskriget? Ska man tro på det ryska försvarsministeriets hemsida har man en mycket fördömande syn. Sedan september har denna text om Finland under andra världskriget stått att läsa på det ryska försvarsministeriets officiella hemsida. Avsnittet inleds med ett påstående om att Finland förde krig mot Sovjetunionen i egenskap av tysk "satellit". Därefter följer ett massivt underkännande av Finlands stridshandlingar 1941-44 som ett fortsättningskrig. Man vill inte på något sätt erkänna några samband mellan finska vinterkriget och det krig som i Finland och andra länder benämns fortsättningskriget.

Man anklagar därefter Finland för att ha behandlat sovjetiska krigsfångar "extremt hårt och inhumant" och för att ha "inriktat sig" på "utrotning" av den ryska befolkningen i erövrade områden.

Artikeln avslutas med en rejäl uppläxning som är på gränsen till hotfull: "Emellertid föredrar många finska politiker (och inte bara finska och ej bara politiker) att glömma lärdomarna av det gångna kriget, eftersom det moderna Ryssland inte är Sovjetunionen. Ett synnerligen allvarligt misstag. Ryssland är alltid Ryssland, oavsett vad hon kallas."

I en annan artikel på samma officiella hemsida talas det om "befrielsen av de baltiska sovjetrepublikerna". Jag har fått för mig (rätta mig gärna om jag har fel!) att man tidigare, under Jeltsin och under Putins första år, begränsade sig till att tala om att man befriade de baltiska folken från fascisterna/nazismen. "Befrielsen av de baltiska sovjetrepublikerna" avfärdar de baltiska staternas självständighet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

http://www.newsmill.se/artikel/2009/12/06/alliansforsvararna-backar-om-finland-nazityskland-och-kriget

Lars Gyllenhaal sa...

Tack, Max,

Arnstad väljer publiceringsdatum med "omsorg". Han verkar eftersträva att uppröra så många finländare som möjligt. Knappast bästa sättet att övertyga i Finland men ger väl någon sorts pluspoäng på hemmaplan. Tragiskt.

Mvh,

Lars

Anonym sa...

Grattis till en aldrig så pigg skådad 92-åring!

Jag skulle vilja påstå att relationen Sverige-Finland varit av högst vitalt intresse för Östersjöregionen ända sedan riksdelningen 1809 fram till våra dagar.

Min uppfattning är att det funnits/finns ett ömsesidigt behov för regionen att Sverige var/är en alliansfri/neutral aktör för att på så sätt minska den säkerhetspolitiska spänningen i Östersjöregionen. Finlands geopolitiska läge gör det beroende av goda relationer till Ryssland. Sverige med Östersjön emellan kan dock ge upphov till falska trygghets känslor, men det ligger även i Sveriges intresse att värna om goda relationer till Ryssland. Detta kunde göras bäst genom alliansfrihet/neutralitet, för att på så sätt stärka Finlands oviktighet för Ryssland.

Vårt gemensamma arv och därmed nästan identiska samhällsuppbyggnad utgör en unik kulturell bro. Jag höjer en skål för Finland!