torsdag 24 mars 2011

Specialförband i Libyen


För två veckor sedan blev denna misslyckade SAS-insats i Libyen offentliggjord i utländska medier.

Expressen har i sin bevakning av Libyenkriget idag publicerat artikeln "Svenska elitförbandet förbereder sig" i vilken jag är en namngiven källa.

Man ringde väl upp mig på grund av kapitlet om SSG och SIG i min bok Elitförband i Norden.

Med anledning av artikeln vill jag göra några förtydliganden och även något komplettera bilden av specialförbandsinsatser i Libyen.

För att börja med vad som hittills har skett så har brittisk press de senaste veckorna haft många artiklar om Special Air Service (SAS) i Libyen. Dessa bekräftas i stort av underrättelseföretaget Stratfor, som dock inte lagt ut just den artikeln bland sitt gratismaterial på nätet.

Jag tolkar det som att SAS förutom att göra bort sig (se klippet ovan) sannolikt även har genomfört flera lyckade insatser då man framför allt lyckats ange mål vid flygangrepp med en precision (genom att "måla" med laser) som nog räddat ett och annat liv.

Som framgår av Expressens artikel yttrade jag mig generellt och hypotetiskt om en eventuell svensk specialförbandsinsats. Jag vill här betona att jag inte också är en av tidningens anonyma källor. Vad de sagt får stå för dem.

Skulle det bli en skarp svensk flyginsats - oavsett i vilket område - finner jag det dock rimligt att den kan backas upp av Särskilda operationsgruppen (SOG) och flygbasjägarna. Att Försvarsmakten alltså vidtar åtgärder för att med största precision kunna leda in insatser mot markmål och även för att kunna rädda piloter som tvingas överge flygplan eller nödlandar.

För övrigt valde Expressen att skriva om SSG och SIG. Jag däremot antar att det i Försvarets Forum ifjol utlovade namnbytet till SOG (i samband med sammanslagning av förbanden) har genomförts. Detta framgår inte (24/3) av Försvarsmaktens huvudsidas avsnitt om specialförbanden. Men man har helt öppet i början av detta år publicerat flera annonser om tjänster vid SOG, som framgår av sök på +operationsgruppen +jobb

Det står även "numera Särskilda operationsgruppen" på hemsidan tillhörande Kaj Karlsson (utbildad vid kustjägarna och SSG). Ser förresten fram mot att få läsa hans kommande bok.

Inga kommentarer: