torsdag 3 mars 2011

Hans von Hofsten om ubåtsjakten

Dags att läsa/om denna bok nu tror jag. Den gavs ut 1993 av Hans von Hofstens dödsbo i samarbete med bokförlaget T. Fischer & Co

Några citat av Hans von Hofsten (1931-1992) ur hans bok:

Från s. 73: "Under hösten 1980 ägde den enligt försvarsminister Eric Krönmark allvarligaste kränkningen av Sveriges territorium sedan andra världskriget rum i området kring Huvudskär i Stockholms södra skärgård. Det var flottans bogserbåt Ajax som den 18 september såg en främmande ubåt med hissade master och antenner."

Från s. 74-75: "Med utnyttjande av de sista skvättarna bränsle lyckas helikoptrarna hänga kvar i luften och leda in Halland för anfall. På 800 meters avstånd skjuter jagaren en stridsladdad antiubåtsraket med 100 kilo trotyl mot ubåten. Syftet med vapeninsatsen är alltjämt att tvinga ubåten att inta övervattensläge, inte att sänka den. Efter avlossandet av antiubåtsraketen från Halland förloras kontakten med ubåten. [...] Den 5 oktober uppträder det polska ubåtsbärgningsfartyget PIAST 281 på internationellt vatten vid Hoburgen sydost om Gotland. Runt fartyget bildar öststatstrålare en ring. Ett dygn senare kan svenskt spaningsflyg iakta hur två polska ubåtar av Whiskyklass intar övervattensläge i bärgningsfartygets närhet. En ubåt förefaller skadad och får assistans hem. Den optiska kontakten som bogserbåten Ajax hade pekar entydigt på att ubåten man då såg på svenskt vatten var av Whiskyklass. Mycket tyder på att dessa båda iaktagelser har ett samband, men några bevis att så är fallet finns inte enligt försvarsstaben."

F.ö. har Försvarsmaktens politiska ledning nu ändrat sig om den upptäckta ubåten.

1 kommentar:

STAGECOACH sa...

Tyvärr så är von H:s bok ingen språklig höjdare, men som person verkar han ha varit färgstark. Framför allt skriver han klartext.

En favoritpassage i boken är när han har ryskt besök på jagaren. Något försenad till nästa besök tvingas de öka takten i skärgårdsmiljön. Bryggorna flyger till höger och vänster och det hela avslutas med en tvärsladd vid slutdestinationen. En manöver som von H gjorde tusen gånger som barn när han på samma sätt sladdade in sin roddbåt för att lämna av någon på den lokala färjan

Den ryske amiralen, som naturligtvis insåg hur svårt det var att sladda in en jagare i skärgården, tittade gillande på von H. Ett svagt leende. Respekt.

Det finns som sagt lite godbitar i boken, trots allt.