tisdag 29 mars 2011

Regeringens förslag: 250 svenskar till Libyen

"Regeringen föreslår att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i högst tre månader för att delta i den internationella militära insatsen i Libyen för att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med beslut i FN:s säkerhetsråd. Vidare föreslår regeringen att riksdagen beslutar att förkorta motionstiden till en dag."

Här finns regeringens proposition om Libyen-insats.

Chefsingenjören har intressanta kommentarer om både nutiden och den senaste svenska insatsen i Libyen.

Inga kommentarer: