lördag 5 mars 2011

Ubåten väckte åklagare

Upptäckten av den sovjetisktillverkade ubåten aktualiserar en nedlagd förundersökning om misstänkt extremfarlig dumpning i Östersjön. Det verkar som om detta hittills bara uppmärksammats av Gotlandspressen.

Inga kommentarer: