onsdag 2 januari 2013

Leibstandarte inifrån, på svenska

En flicka från Värmland ackompanjerad av soldater ur Leibstandarte.

En av det nya årets mest läsvärda militärhistoriska böcker lär bli Ur askan i elden av en Leibstandarte-veteran. Det är min medförfattare Lennart Westberg som granskat boken för SMB och som gett mig en utförlig beskrivning av den kommande boken.

Lennart Westberg har en gedigen kunskap om Leibstandarte SS "Adolf Hitler" (LAH), det mest prestigefyllda förbandet inom Waffen-SS. Han skrev i vår gemensamma bok Svenskar i krig 1914-1945 om de få svenskarna i LAH.

Författaren av Ur askan i elden, Herbert Maeger, var inte svensk men dock utlandstysk och hade därmed redan från början ett annorlunda perspektiv. Lennart Westberg beskriver boken utförligt i nummer 6/2013 av Pennan & Svärdet. Boken, dvs. den svenska översättningen, kommer enbart att finnas tillgänglig genom SMB. Boken finns utgiven på tyska.

Inga kommentarer: