måndag 16 april 2012

Arktiska ambitioner uppmärksammas


Kanada försöker återupprätta sin ubåtsförmåga men har problem.

Den ökande militära aktiviteten längst i norr uppmärksammas nu i Norrbottens-Kuriren, men även att alla de högsta militärerna i det arktiska området (i vilket Norrland ingår) för första gången har träffats, i syfte att förhindra spänningar och konflikter.

Vid det historiska mötet i Kanada i förra veckan deltog även ÖB Sverker Göranson. I svenska riksmedier har det än så länge bara varit denna notis om den senaste utvecklingen.

Samtidigt som Kanada organiserade det arktiska toppmötet blev det känt att Kanada har problem med att återfå sin forna ubåtsförmåga, men ambitionen kvarstår att nästa år ha tre operativa ubåtar (se klippet ovan).

Inga kommentarer: