fredag 14 mars 2014

Rejäl fallskärmsfällning nära Ukraina


Nytt klipp från fallskärmsfällningen nära ukrainska gränsen - jag har inte sett något liknande sedan Sovjets dagar.

Ukrainas militära ledning går öppet ut med antagandet att ryska förband kan komma att fortsätta tränga in i Ukraina och pekar på gripandet av personal ur "ryska specialförband" norr om Krim. Den militära uppladdningen har nu även nått de ryska barnprogrammen.

I dagens engelskspråkiga ukrainska tidning Kyiv Post uttalar sig Ukrainas försvars- och säkerhetsledning mycket pessimistiskt om läget, man antar att Ryssland inte kommer att nöja sig med Krimhalvön och den del av Cherson-provinsen som man redan intagit. Bland skälen för denna analys nämner man den personal från ryska specialförband som man säger att man har gripit i Donetsk och Cherson-provinserna.

Inga tydliga bilder av de gripna har ännu publicerats på hemsidan för SBU (SSU), Ukrainas säkerhetstjänst (vilket kanske inte heller skulle vara i linje med internationella avtal om krigsfångar). Men man har publicerat dessa bilder med engelsk text av beslagtagen sprängmateriel som man uppger kommer från den i Donetsk gripne 37-årige ryske medborgaren. Någon som känner igen materielen?

Måste det bli fullt krig? Min bedömning är att det, trots väldigt många illavarslande signaler, inte måste bli det. Uppladdningen kan kanske i första hand vara en del i en strävan att psykologiskt påverka både den ukrainska statsledningen och allmänheten. Men möjligheten finns väl också att man kan tänka sig att faktiskt använda de styrkor som nu ansamlats - kanske helt beroende på omvärldens reaktioner under de närmaste dygnen.


Uppladdningen har nu även nått ryska barnprogram. Hunden kommer fram till att bästa truppslaget för en hund måste vara gränstrupperna (som åter lyder under ryska säkerhetstjänsten). Med engelsk textning.

Den ryska mineringen av mark norr om Krimhalvön börjar nu även uppmärksammas av aktivister mot landminor. Vad gäller provinsen norr om Krim, Cherson, råkar det var i den som Gammalsvenskby ligger, vars brutala öde 1941-45 beskrivs i Lennart Westbergs och min bok Svenskar i krig.

3 kommentarer:

Jan-Åge Lundman sa...

Otrevlig utveckling minst sagt.
Vad avser beslagen så ser det enligt min mening ut att vara plastiskt sprängämne eller möjligen gjutet, svårt att säga säkert. Av färgen att döma skulle jag anta av civilt ursprung. Vidare fanns elsprängpatroner av vad som tycks vara standardtyp för civil eller militär användning. Intressant är att kablarna var kraftigt avkapade vilket medför avsevärt mindre motstånd varför dessa kan initieras av enklare strömkälla, typ 9V batteri. Utöver dessa saker fanns stålmuttrar som är en viktig del av en IED laddning då de utgör dödande splitter. Sammantaget så verkar dessa grejer vara av främst civilt ursprung och kan därmed finnas att tillgå vid gruvor, byggarbetsplatser etc. Spårbarheten hos dessa är ringa då materielen massproduceras och distribueras till många legala mottagare. M.a.o. utmärkt för en operatör som inte vill avslöja sitt ursprungsland. Materialet är uppenbart avsett för att skada eller döda oskyddad civil eller militär personal i första hand, alternativt obepansrade fordon eller t ex el- eller it-infrastruktur. Jag tror dock på förstahandsalternativet, i syfte att skapa kaos och förevändning för intervention...

Anonym sa...

HA HA HA jag kan inte annat än skratta, ty nu vaknar alla yrvaket och undrar vad som hänt och händer ?! Jag har i 30 år varnat för just detta och tjatat öronoen av värnpliktiga och andra att nu är det 7:e gången som man genomför en Glasnost och Perestrojka som inte alls är vad Ni andra tror. Lenin och Feliks D. var ju de som genomförde den första så att man kunde få fram alla dissidenter i ljuset samt omforma sig för bättre slagkraft. Se på den mycket stränga varningen som Alexander Soltzjenitsyn framförde till Väst i sin sista intervju gjord för säkerhets skull i Schweiz av sin vän Stig fredriksson som var den som faktiskt avslöjade hela Gulag systemet då han var kurir åt Alexander S. Alexander sade att "Väst är grundlurade då Ryssland helt har fört Er alla bakom ljuset i en spegellek av högsta rang, och nu speciellt vänder jag mig till Er i Sverige. AKTA ER för att tro på Rysslands alla utsagor om fred, detta är bluff och NI speciellt i Sverige ligger mycket illa till" slut citat. Detta konfirmerade de utsagor som jag erhållit från en avhoppare av mycket hög rang som jag under 3 dagar ensam frågat ut innan han "fördes vidare västerut". Leningrads militär område, nya Sovjetflaggor,nya mössmärken 4.2 ggr dyrrare i tillverkning, i vit emalj samt guld-meridianer med den rubinemaljerade röda stjärnan liggandes över Östersjön med gyllene hammare och skära på. "Väst kan inte rätt förstå vår ryska örn som har två huvuden, ha ha" slut citat person som sade detta i en Kreml-korridor. Nu är det bråttom och Gotland är markerat på ryska kartor som "egen zon" tillhörande deras territorium, exakt som Baltikum samt Finland. Den icke annulerade äldre ordern som har fått nytt diarienummer i ordergången säger ordagrant bl.a...."Finland skall totalt och slutgiltigt repatrieras snarast efter befrielse"...... Jag har hållit ett originalexemplar (den är i 3 ex) av denna order i min egen hand och mina egna ögon har sett vad där stod. SVENSKA FOLK VAKNA! (hitintills har jag fått rätt och snart kommer det att skorpa till sig mellan Finland och Ryssland på grund av "staty-problem i Åbo samt den skänkta jättelika StorRyska-tavlan till Finlands riksdag från tiden då Finland var ett ryskt "protektorat/guvenörsområde" och denna tavla har redan blivit föremål för inrikes-bråk i Finland. Hela denna konfirmerade operation som startade 1981 fas 1, 1983 fas 2, 1988 fas 3, 1992 fas 3 (återhämtningen), 2006 fas 4, av hela 5 faser. Denna operation fick namnet "Operatskij Mosh" (Operation Mossa). Mossan växer så långsamt inför allas ögon att den är "omärklig för de flesta" och plötsligt är det försent. Wilhelm Agrell, Moore och de andra har helt rätt. Det enda vi vet är att vi kommer att bli överraskade av det oväntade, likt det som skedde med Berlinmuren. (Dock var detta känt 16 månader innan av vissa, då detta ingick i planeringen). Tänk att så många är så blinda. Då kanske det inte är så underligt att de så kallade "tavelförsäljarna" fortfarande opererar i Sverige fastän man numera är ryska unga vältränade grabbar som kan springa fort, vilket visade sig då jag klev ut och fotograferade killen samt hans kumpan i bilen som kunde spåras.... gissa till vilken "handelslegation" ?

Signatur
"Skarpt stål väntar"

"På min vägg hänger en böjd bajonett från 1700-talet som min förfader använde då han naglade fast 2 ryssar i samma stöt mot en vägg utanför Västerljung"

Anonym sa...

@Skarpt stål väntar: Jesus Christ!