onsdag 8 juni 2011

Svenska förluster i Östersjön

Idag släpptes nya och fascinerande uppgifter om svenska förluster under kalla kriget i Östersjön. Trots att Sovjetunionen är historia återstår dock många allvarliga frågetecken.

Minst sjutton svenska fartyg "försvann" under kalla kriget i omständigheter som tyder på samband med kalla kriget.

Det är forskarna Kerstin von Seth och Susanne Berger som ligger bakom de nya uppgifterna. De anser att det säkert går att få större klarhet, men att den politiska viljan för det ännu saknas.

Inga kommentarer: