måndag 13 juni 2011

Officiella och alternativa ryska hotbilder

"De ryska säkerhetspolitiska bedömningarna grundar sig logiskt nog på motpartens militära kapacitet snarare än på dess uttalade intentioner"

Detta citat kommer från gårdagens understreckare i SvD med rubriken "En yrvaken björn söker sina fiender".

Inga kommentarer: