fredag 23 juli 2010

Nya robotar oroar Estland

Ryska, amerikanska, estniska m.fl. medier har rapporterat om det. I Sverige råder SEMESTER och därmed lär det dröja många dagar till dess att du kan ta del av följande i svenska medier: Ryssland har placerat ut nya robotar nära Estland, vilket Estlands utrikesminister betecknar som en "oroväckande handling".

Utrikesminister Urmas Paet uttryckte sig enligt engelsk översättning med orden "alarming move", vilket nog kan anses vara rätt allvarligt.

Robotsystemet Iskander, eller på Nato-språk SS-26 "Stone", är sannolikt framtaget för att kunna bekämpa luftvärnssystem som just det amerikanska "Patriot". Därmed är det rätt klart vad Rysslands agerande handlar om: ett svar på den amerikanska utplaceringen av Patriots i Polen.

Helt klart kan dock Iskander användas i många olika syften. Den är ett kraftigt och mångsidigt medeldistansvapen.

Kanske ska utplaceringen ses som mindre provokativ än om man baserat invid Polens gräns.

Intressant i sammanhanget är att den nya utplaceringen innebär att man teoretiskt även når finskt territorium. Detta kanske dock främst bör ses som en bieffekt.

F.ö. är Leningrads (bytte ej namn trots stadens namnbyte) militärområde nu inlemmat i ett större.

3 kommentarer:

SLOKHATTEN sa...

Då Estland knappast är mer än lite drygt 250 km brett så kan Iskander knappast vara ett hot mot Estland - eller?

Men det är klart att när en f.d regeringsmedlem vill beväpna Estland med JAS (dessutom gratis)så visar RU enkelt och snabbt hur en hotbild kan ändras

Lars Gyllenhaal sa...

Enl vad jag förstår har utplaceringen skett i Leningrads milo (som just håller på att uppgå i NV milot). Det har direkt gräns till Estland.

Anonym sa...

Slokhatten menar att målet skulle finnas bortom Estland eftersom robotsystemen har ca dubbelt så lång räckvidd som Estland är brett?

Robotar kan ju avfyras i olika riktningar och med olika avstånd och det finns väl ett antal länder som ligger inom Iskanders operationsradie, inklusive Estland?

/K