onsdag 7 juli 2010

Bakom hamburgerfasaden

Informella presidentbesök på hamburgerställen i all ära men rivaliteten mellan USA och Ryssland fortsätter inte bara inom underrättelsesfären utan även mer öppet.

Trots "hamburgertoppmötet" och allt snackande om "reset" i de rysk-amerikanska relationerna fortgår inte bara agenternas/spionernas arbete i samma skala som tidigare. Därutöver gör nu utrikesminister Hillary Clinton viktiga säkerhetspolitiska markeringar i både Polen, Ukraina och Kaukasien. Svenska medier har mig veterligen bara korthugget rapporterat om denna säkerhetspolitiska turné.

Man har rapporterat om det nya polsk-amerikanska robotavtalet, men inte mycket om sammanhangen. Tack vare nätet kan man dock fundera över exempelvis analysföretaget Stratfors bild av Clintons nyliga utspel i stater kring Ryssland.

Inga kommentarer: