måndag 23 juli 2012

"Klarar vi ett väpnat angrepp?"

I senaste numret av Vårt försvar (2/2012) finns två artiklar som synar väldigt grundläggande förmågor för en försvarsmakt, i detta fall Sveriges.

I artikeln "Klarar vi ett väpnat angrepp?" skriver Stefan Ring, generalsekreterare för Allmänna försvarsföreningen (AFF) att:

"Det finns en tydlig tendens att dagens säkerhetsskapande planering har en alltför kort planeringshorisont. Fokus ligger på att hantera de utmaningar som just nu föreligger, medan oväntade händelser i en osäker framtid i hög grad negligeras."

I slutet skriver han vidare:

"Det finns ett gammalt talesätt, att om man inte ser någon lösning, väljer man att bortse från att det finns ett problem. Detta är ett högst mänskligt beteende som är lätt att fatta sympati för. Ändå är det inte acceptabelt för en stat att ignorera de framtida utmaningar som kan inträffa om den nuvarande gynnsamma säkerhetssituationen skulle förändras."

I artikeln "Operationerna i Libyen" tecknar kommendör Lars Wedin en mycket nyanserad och på flera sätt ny bild av insatserna i (över) Libyen men kommer även in på hur logistiken överhuvudtaget ska fungera inom Försvarsmakten inom en nära framtid. Han skriver:

"Logistikfunktionen är av avgörande betydelse i moderna krig. Hur Sverige skall klara denna efter det att den gjorts civil och inordnats i FMV är i alla fall för författaren oklart."

Det är nog fler än kommendör Wedin som undrar, eller?

1 kommentar:

Tvete hjelm sa...

När stat och kommun skall betala tillbaka pensionsskulderna som man inte tagit höjd för i sina balansräkningar och svenska folket i gemen skall börja amortera på sina 100-årslån, då finns utrymmet för logistik inom ramen för folkförsvarstanken.
Vi måste ha en massa gamla krigsflyktingar som tidigare varit anställda inom andra länders försvarsmakter. Låt oss ta vara på deras erfarenheter.
Kafferep mellan gamla Hizbollah och Mossad, som pratar om tystnaden i skogen och hur man bäst försvarar. Där sionist och islamist lever sida vid sida i evig harmoni.
Rensa bort tortyrmetoder och andra gruvligheter, så börjar livet så småningom te sig mänskligt.

Lär ut individuell frihet och ansvar, liksom kollektiv frihet och ansvar.
Lär ut psykologiskt självförsvar, liksom fysiskt.
Introducera ungdomar i karma-läran.

När individen inte behöver skada sin nästa för att nå andligt solsken...vad behövs då krigstida logistik för? Då behövs endast logistik.