måndag 16 juli 2012

Fler ryska brigader

Årets snyggaste men också anonyma reklamfilm (den är utan avsändare) för de nya ryska militära reformerna har nu nått över 1 miljon Youtube-views.

Två av fjolårets viktigaste ryska besked var att den ryska armén skulle växa från 70 till 109 brigader och att en arktisk brigad skulle stå färdig vid norska gränsen 2015. Idag har dessa besked offentligt reviderats.

Såväl statliga som icke-statliga ryska medier rapporterar idag att målet för 2020 istället för 109 brigader är 125 brigader, med hänvisning direkt till chefen för ryska armén, generalöverste Vladimir Tjirkin. Den senare förklarar även att det ännu inte är klart exakt var de ryska arktiska brigaderna kommer att baseras. De arktiska brigadernas antal vill han inte specificera på annat sätt än att ange att det blir "några stycken".

Det norska försvarsdepartementet meddelade å sin sida i förra veckan att man önskar fler och större Nato-övningar i Nordnorge.

Luftlandsättningstruppernas (VDV) divisioner skall av allt att döma få bestå och ingår alltså inte i målet 125 brigader.

Filmen ovan har som utgångspunkt att USA hotar Ryssland militärt men det ironiska filmnamn som syns ovanför själva filmen kommer inte nödvändigtvis från filmskaparna. Det står "Ryssland bygger en dödsstjärna" (ja, dödsstjärnan i Star Wars är ett begrepp även i Ryssland) och det är alltså ord som lagts till av den som lagt ut klippet på Youtube. Det är sannolikt olika personer som lagt ut filmen på olika ställen, kanske i lite olika syften. Enbart denna kopia har i alla fall nu fått över en miljon views.

Ett tekniskt och taktiskt intressant besked idag från Rysslands arméchef var att ryska armén skall rejält öka andelen hjulbaserade pansarfordon i pansarbeståndet.

UPPDATERING 17/7: Nyheten har nu på engelska rapporterats av indiska medier och ryska statsmediers utlandssidor. Men antalet nya brigader är i dessa notiser 26. Hur stämmer detta med de ryskspråkiga artiklarna som jag refererat? Jo, på sätt och vis blir det 26 nya eftersom man idag har 99 (det står 100 på vissa ställen men det är en avrundning). Men jämfört med det tidigare brigadMÅLET, det som gällde till och med igår, är det inte 26 utan just 16. Målet för 2020 var 109 brigader men är nu alltså 125.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för att du gräver fram dessa uppgifter!

Undra om våra kära politiker läser din eminenta blogg?

Anonym sa...

Inte bara antalet förband ökar. Deras utrustning förbättras också och dessutom har övningsverkamheten de tre, fyra senaste åren fått ordentliga tillskott i samtliga geografiska riktningar i Ryssland. Samtidigt har samarbetet med flera viktiga länder inom OSS utökats. Ett stort antal veteranorganisationer bedriver en av Ryssland finansierad verksamhet i många OSS-stater och även i Baltikum. Deras politiska agenda är skrämmande chauvinistisk och militaristisk och samtidigt genomför de lägerverksamhet för ungdomar som också inkluderar vapenövningar.
Det är också värt att notera hur antalet repressiva lagar i Ryssland blir allt fler till antalet, senaste nu i veckan. Att erhålla demokratistöd från utlandet ses nu som en verksamhet som är skadlig för Ryssland.
Jocke

Anonym sa...

Funderar lite... Vi har en ganska spektakulär utveckling i Ryssland, det tycks som att våra grannar har både debatt och reaktion på grund av detta men det är glest i svensk press och politisk debatt, även från vår försvarsminister. Samtidigt håller Norge på att dra många (obekväma) slutsatser om beredskap mot bakgrund av 22 juli-attentaten. Analyserar Sverige sin beredskap eller avvärjdes alla hot mot Sverige för överskådlig tid i och med det misslyckade attentatet på Drottninggatan?

ulf dahl märsta sa...

Det är en ökning men inget mot fornstora dar, Då bestod Röda Armen av 100 mekaniserade divisioner och 50 pansardivisioner. Vad antalet beträffar är det en uppgift jag har läst i ett upp slags verk. Bland dem en arme kår som mot Nato i gränsen mellan öst och väst tror den kallades RKA. Plus dom hade massa andra divisioner och så Pansar och dom mekaniserade förbanden bestod av etniska ryssar Om du var tartar fick du ägna dom två åren åt att gräva diken. Inte sitta T-72