onsdag 4 juli 2012

Grattis, USA och general Makarov!

Rysslands toppgeneral Nikolaj Makarov nämndes nyligen av Sveriges statsminister, efter generalens besök i Helsingfors och Stockholm. Nu har Rysslands president för andra gången markerat att general Makarov har hans fulla förtroende, genom att Putin just har förlängt Makarovs förordnande med två år.

Nyheten finns nu publicerad på engelska.

Eftersom det idag är självständighetsdagen i USA vill jag även passa på att gratulera denna bloggs amerikanska läsare. Bloggen får numera per månad tusentalet amerikanska träffar, mot drygt 15,000 svenska träffar och några hundra ryska. Samt flera hundra träffar från andra länder, främst Finland och Norge.

Det vore intressant att veta hur många träffar från utlandet är avsiktliga dvs. hur många som verkligen läser bloggen i t ex USA och Ryssland, med och utan översättningsprogram. Jag vet att jag har sådana läsare - genom feedback utanför bloggen - men inte hur många ni är.


Inga kommentarer: