onsdag 15 februari 2012

"Hellre förekomma än förekommas"

DN:s tvåsidiga analys av det dramatiska nuläget kring Iran har nu lagts ut på nätet. Ett utdrag:

Även om ingen av parterna egentligen vill ha krig så är en dynamik i gång som sänker tröskeln för ett utbrott. Ett missförstånd mellan iranska kanonbåtar och USA:s flottstyrkor i Hormuzsundet; en ny israelisk sabotageattack som generar regimen i Iran; en iransk attack mot israeler i tredje land – fyra sådana försök har gjorts på två veckor (se artikel på nästa uppslag) – allt detta och mycket annat kan sätta ett förlopp i rullning, där en av aktörerna plötsligt beslutar sig för att förekomma hellre än att förekommas.

Men läs artikeln i dess helhet och den är ändå bättre i pappersform eftersom mycket av grafiken och faktarutorna inte kom med i webbversionen.

Inga kommentarer: