torsdag 20 oktober 2011

Mazar-e Sharifs fall

Bidragande orsak till Mazar-e Sharifs hastiga fall: Special Forces (i lokal klädsel) med laser och flygunderstöd. FOTO: US SOC

Nästa vecka är det 10 år sedan beslutet att inleda USA:s och den afghanska Norra alliansens gemensamma krig mot talibanregimen med att slå mot Mazar-e Sharif. Det blev även svenska inslag och konsekvenser.

Det var general Tommy Franks och Norra alliansens Muhammad Fahim som den 30 oktober 2001 beslöt att först fokusera på Mazar-e Sharif. Det hade varit ett prestigemål för talibanerna några år tidigare och var ur logistisk synvinkel en mycket lämplig inkörsport.

Det gick över förväntan militärt sett eftersom man räknat med att talibanerna skulle lyckas hålla Mazar-e Sharif en bit in på 2002. Det militära receptet bakom framgången är värt att fördjupa sig i och det finns några kuriösa svenskamerikanska kopplingar förutom att Mazar-e Sharif sedermera blev ett ISAF-område som nu totalt några tusen svenskar har tjänstgjort i.

I den kostnadsfria artikelserien MILITÄRT! kommer en artikel om betydelsen av Mazar-e Sharif 2001.

Den 11 november invigs i New York nära ground zero ett minnesmärke över de specialförbandsoperatörer som deltog. Statyn visar dem till häst eftersom det är bilderna av dem till häst som har gått till historien. Men varför inte den 10 november? Mazar-e Sharif föll den 9-10 november 2001. Jo, den 11/11 är i USA sedan år 1919 Veterans Day, alltså på grund av första världskriget. Britterna kallar dagen för Remembrance Day och Armistice Day.

Inga kommentarer: