onsdag 24 november 2010

Inte slut för Norrlands ingenjörer?

Att döma av denna artikel i Norrbottens-Kuriren har kommunpolitikerna i Boden hittills valt den tysta diplomatins väg för att motverka avveckling av I 19:s ingenjörkompanier. Nu gör man tydligen ett sista och mindre tyst försök.

Den pensionerade generallöjtnanten Carl Björeman skrev i ämnet härom dagen:

"Sorglöst har försvarsministern låtit ÖB och högkvarteret dra ett streck över en strategiskt viktig funktion. Utbildning av ingenjörförband i Övre Norrland borde snarare öka än minska om operativa och strategiska hänsyn finge råda."

Orden finns i ett inlägg av Björeman i Norrländska Socialdemokraten.

Jag påminner om att det i riksdagen blir debatt om Norrlands ingenjörer den 3 december.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Suck, det är bara att inse att vi har en regering som, för att använda de odödliga orden från den moderate ordföranden i försvarsutskottet, anser att "Sverige försvaras numera bäst i Afganistan". Slutsats: behövs det inte i Afghanistan så behövs det inte alls.

Ingen har väl heller glömt försvarsministerns bevingade uttalande om att "Ryssland har vare sig förmågan eller ambitionen att vara ett milität hot mot sitt närområde". Detta sagt ett par veckor innan krig bröt ut mellan Georgien och Ryssland.

Tung suck.

Lars Gyllenhaal sa...

Signaturen "Brezjnev" skrev en lång kommentar som i slutet gick ifrån ämnet. Men eftersom det första ledet var OK så tar jag mig friheten att publicera det: "Glöm inte att femdagarskriget i Georgien ledde till svenskt "hot" om att förrådsställa 10-12 stridsvagnar på Gotland. Vad kommer härnäst fyra JAS-plan i Kiruna?? Svenska politiker är....jag saknar ord för vad som styr svenska politiker idag. Realiteter och förnuft tycks inte gälla på alla områden i Sverige, bara i vissa speciella hänseenden. Skattebetalarnas börs är djup för mycket, men inte landets säkerhet. Själva grundtanken med att människor ingår i en stat och betalar skatt med mera är just skydd mot aggressioner/krig/ofärd. Det är en del av själva kärnverksamheten."

Ta inte illa upp, Brezjnev, vill bara att bloggen håller sig till säkerhets/försvarspolitik och historia.

Anonym sa...

Det är lugnt, jag har en tendens att lägga för mycket granater i målet när blodsockerhalten och koffeinnivån sjunker:-) Jag ser nu att min poäng gick fram alldeles utmärkt i första stycket:-)

Alltså, jag vidhåller att i Sverige svälter andra sektorer ut försvarsandelen i den svenska statsbudgeten. Parallellen till tex Sovjetunionen är uppenbar, fast tvärtom. I Sovjet gick stora delar av BNP till det försvars-industriella komplexet.

"One statsbudget to rule them all, One skatteverk to find them,
One Riksdag to bring them all and in the darkness bind them"
;-)

Lars Gyllenhaal sa...

Det kom en kommentar till detta inlägg som var synnerligen läsvärd men som jag av flera skäl väljer att inte låta publicera. Den började så här: "Två saker som jag inte tycker har belysts tillräckligt i diskussionen om nedläggning av Norrlandingenjörerna". Du som skrev kommentaren ska veta att jag uppskattar den och att du nog inte kastade bort din tid genom att skriva den.

Vänliga hälsningar,

Lars

Anonym sa...

Följde debatten mellan försvarsministern och s-politikerna norrifrån.
Vad finns att tillägga!
Kan man som försvarsminister inte leverera ett rakt svar till landets befolkning utan att börja prata partipolitik, göra påhopp på personer likt inför en valspurt före ett riksdagsval så skall man heller inte inneha den posten.
Frågan gäller vårt gemensamma tillika allas försvar av Sverige inte vilken partipolitisk hudfärg frågeställarna bär!
Höghet, maktfullkommlighet, arogans, bättre vetande, okunskap och dårskap. Det är sammanfattningen av hans uppträdande!
SKÄMS!!!

KU nästa!