onsdag 9 juni 2010

Obama använder elitförband mer än Bush

The Washington Post uppger att då Obama tillträdde fanns amerikanska förband för specialoperationer i 60 länder. Nu finns de i 75 länder uppger samma källa.

En "hög militär källa" uppger för tidningen att Obama tillåtit "saker som den tidigare administrationen inte gjorde".

Obs att artikeln består av tre sidor.

Man bör känna till att de amerikanska förbanden för specialoperationer (SO) är inte bara Special Forces (SF). Inom SO finner man exempelvis Rangers och airborne PSYOP, som inte är specialförband men dock elitförband (alla specialförband är elitförband men långt ifrån alla elitförband är specialförband).

Det är en lång rad förband som verkar inom USA:s specialoperationer. Här är deras gemensamma, officiella hemsida.

I deras gemensamma webbtidskrift Tip of the Spear kan man i senaste numret läsa om insatsen av US Navy SEALs tillsammans med tyska specialförbandet KSK under nordkalottövningen Cold Response 2010 (s. 18-19).

Att president Obama skulle visa sig vara så benägen att använda sig av SO och satsa på SO-förband behöver kanske inte förvåna så mycket om man drar sig till minnes hur president Kennedy (JFK) satsade på Special Forces och fick en särskild ställning i SF:s historia.

Här är de första styckena av min egen artikel om gräddan inom SO. För hela texten se pappersversionen av Krigens Historia nr 4/2010.

1 kommentar:

chefsingenjören sa...

Jag har en känsla av att Obama försöker komma tillbaka till den typ av strider som fungerade under inledningen av Afghanistanisatsen 2001. D.v.s. specialstyrkor, CIA i samarbete med lokala styrkor och understödda av UAV och bombflyg.

Sedan är det oklart vad som vilar under ytan i form av inhyrda legosoldater.