tisdag 15 juni 2010

En svensk zombie?

Nu är det bara två veckor kvar till dess att värnplikten börjar "vila". Ersättningssystemet lär inte börja fungera förrän om några år, tidigast. Lägg till detta en omvärld som vägrar att lugna ner sig. Kan resultatet bli ett återupplivande av värnplikten?

Wisemans sammanfattning om dagsläget för värnplikten och dess ersättare är synnerligen allvarlig läsning. Flera av kommentarerna är också extremt läsvärda.

Lägg till denna utveckling omvärldens envisa vägran att tagga ner och syssla mer med skol- och vårdfrågor. Exemplen på ökad spänning i särskilt explosiva konfliktområden blir fler för varje vecka. Är det inte något kring Israel så är det i de nya centralasiatiska staterna, särskilt i Kirgizistan där både Ryssland och USA har militärbaser. Nordkorea hotar gå till väpnat angrepp mot Sydkoreas högtalare vid gränsen, som väl knappast kommer att tiga när det om tio dagar blir exakt 60 år sen koreakriget bröt ut.

Även om Nordkoreas angrepp "bara" kommer att rikta sig mot högtalare kan Sydkorea knappast avstå från att även militärt svara på dylika angrepp. Varvid karusellen lär börja snurra riktigt snabbt.

Vad jag inte tog upp i mitt förra inlägg om Nordkorea var att man förutom kärnvapen och osedvanligt många jägar- och specialförband även förfogar över kemiska och biologiska vapen.

Nu är givetvis både Israel, Centralasien och Nordkorea långt från Sverige. Men även om vi bortser från omedelbara dödsoffer i respektive område, vilka skulle effekterna bli på världsekonomin om, låt oss säga, "bara" två av dessa krutdurkar briserar denna sommar? Kirgizistan har redan briserat, frågan är nu om dess problem smittar av sig på Uzbekistan och inverkar på Afghanistan.

Vilka blir sen konsekvenserna av en ny och snabb global konjunkturnedgång? Jag tänker då särskilt på konsekvenserna i länderna i vårt närområde. Kan nationalistiska upptåg och etniska motsättningar därmed komma att öka även i Östersjöområdet - det område som regeringen förpliktigat Sverige för - genom solidaritetsdeklarationen?

Vad gäller konkreta militära konsekvenser kan Sverige teoretiskt komma att involveras redan snart i något av de där "avlägsna områdena" genom att vi bidrar till EU:s stridsgrupper (battle groups). Även de stridsgrupper vi inte har personal i, som delfinansiär mm.

Med tanke på hur avlägset ett fungerande nytt personalförsörjningssystem för Försvarsmakten ter sig + omvärldsutvecklingen kanske fler än bara de "gamla vanliga försvarsvännerna" snart vill se ett återupplivat värnpliktsförsvar? Men det går ju inte att vara så mossig att man återupplivar allt som det en gång var. "En svensk tiger" tillhör onekligen den museala världen. Så, vad sägs om något mer i tiden, som anknyter till återupplivande: "en svensk zombie"?!

;-)

Inga kommentarer: