fredag 22 januari 2010

USA-bas sex mil från Ryssland

DN gick igår ut med nyheten att "Ryssland förstärker Östersjöflottan" och det både med övervattensfartyg, ubåtar och flyg. Detta som svar på att Polen just offentliggjort att en amerikansk militärbas med Patriot-missiler ska placeras bara sex mil från Ryssland. Nu dementerar dock ryska myndigheter att Östersjöflottan ska förstärkas på grund av USA-basen.

Den amerikanska basen med Patriot-missiler och drygt 100 amerikanska soldater kommer att placeras vid den polska staden Morag, sex mil från ryska Kaliningrads län, där den ryska Östersjöflottan har sin största bas. Mer exakt ligger den ryska flottbasen i Baltijsk (vänort med Karlskrona av förståeliga skäl). Avståndet Morag-Baltijsk är åtta mil. Med tanke på det korta avståndet och vad Kreml uppfattat som ett löfte från USA/Nato om att inte placera Nato-baser i f.d. östblocket, var det väl inte så förvånande att RIA Novosti rapporterade om ett ryskt svar i form av upprustning av Östersjöflottan. Det var denna artikel som DN och andra baserade sig på.

Mer förvånande var väl att ryska mydigheter kort därefter gick ut och dementerade RIA Novosti, som är en statligt ägd nyhetsbyrå. Se även denna artikel på ryska.

Oavsett dementin torde väl de ryska amiralerna vara tämligen skitsura över att få US Army som granne. Man kan väl därför undra över varför statliga RIA Novosti rapporterade så utförligt som de gjorde, för att sedan bli dementerade. Är dementierna på allvar eller bara ett sätt att säga "vi kan ännu tänka oss avstå från allt det där"?

Inga kommentarer: