måndag 25 januari 2010

Svensk vilja synas av Nato

Den brittiska tidskriften Economist brukar var mycket välunderrättad. I den här artikeln skriver man om svensk säkerhetspolitik och baltstaterna:

But sources close to the talks say the deal is done: the Baltic states will get their plans, probably approved by NATO’s military side rather than its political wing. They will be presented as an annex to existing plans regarding Poland, but with an added regional dimension. That leaves room for Sweden and Finland (not members of the alliance but increasingly close to it) to take a role in the planning too.


Med andra ord - om man ska tro på Economist - synar nu Nato Sveriges beredvillighet att spela en militär roll för baltstaterna. Sverige och Finland ges tillfälle att delta i den konkreta planeringen.

Economist antar även att den amerikansk-baltiska militärövning som ska genomföras i sommar lär involvera fler stater:

A big bilateral American exercise already planned for the Baltic this summer is likely to widen to include other countries.

Inga kommentarer: