onsdag 22 september 2010

Bara Kremls kroppsspråk?

En av de största och viktigaste tidningarna i Storbritannien skriver nu om de rysk-amerikanska incidenterna i Barents hav, liksom flera kanadensiska tidningar. Kanske är Daily Telegraph inne på rätt spår vad gäller motiv till de (b)ryska flyguppvisningarna?

"Cold war-style show of force", alltså en styrkeuppvisning i kalla krigets anda, skriver Daily Telegraph i sin rubrik om incidenterna. Tidningen ser ett samband mellan incidenterna och den viktiga nya förhandlingsrunda om Arktis som stundar. Dvs. hur Arktis ska delas upp med anledning av dess gas och olja och att klimatförändringarna håller på att öppna nya transportleder.

I kanadensisk press tas antiubåtsprofilen upp på både flygplanet och de helikoptrar som lågsniffade på USS Taylor. Jag hade inte noterat den gemensamma profilen. Med anledning av den kan man väl fortsätta spekulera i att det kan ligga något i den där ryska teorin om att lågsniffandet inte egentligen berodde på USS Taylor utan "något" under henne. Med andra ord skulle det inte alls röra sig om stöddiga piloter utan om utrikespolitiskt "kroppsspråk" beordrat från högre ort med anledning av indikationer på amerikansk ubåt under Taylor och/eller en önskan att påminna om Rysslands militära verktyg i syfte att de ska vägas in i det arktiska förhandlandet.

Att såväl CNN, CBS, norska TV2, Nordlys och Daily Telegraph nu har rapporterat om incidenterna verkar inte spela någon roll ur svenska mediers synvinkel. Barents är inte Östersjön. För hade incidenterna skett i Östersjön så nog hade de väl uppmärksammats direkt i våra stora medier? Eller?

1 kommentar:

Wiseman sa...

Erfarenheten säger nej på näst sista frågan.