måndag 6 september 2010

11 september 2001-2010

Nu på lördag är det exakt nio år sedan terroristattackerna mot New York och Washington den 11 september 2001. Det som skedde den dagen har gett upphov till en hel industri av filmer, böcker och föredrag med grundbudskapet att bakom angreppen låg ytterst de högsta makthavarna i nämnda städer.

Den gräsrotsrörelse som sprider budskapen om 11 septemberkonspirationer, ibland benämnd "sanningsrörelsen", har varit förvånansvärt framgångsrik, inte minst i Sverige. Säkerligen finns många intelligenta och välmenande människor inom rörelsen och bland dess sympatisörer. Emellertid bygger rörelsen på en rad fel, missförstånd och myter.

Svenska medier har hittills, vad jag vet, varit väldigt svaga på att kritiskt granska rörelsen. Den enda större granskning jag känner till, TV4s härom året, var inte främst en genomgång av fakta, fysik och bevis. Nej, istället lade TV4 krutet på att göra gällande att rörelsen är delvis antisemitisk. Det är möjligt att en minoritet av de drivande inom den kan beskrivas som mer eller mindre antisemitiska. Men antisemitism kan nog inte sägas vara något utmärkande för rörelsen.

Jag vill varmt rekommendera följande två lathundar som benar ut det som helt enkelt är fel, samt missförstånden och myterna från "sanningsrörelsen". Den här är på svenska och den här på engelska.

Man kan konstatera att svenska medier har rapporterat märkligt lite (något alls?) om att även vänsterprofiler som Noam Chomsky tagit avstånd från "sanningsrörelsen". Kritik av USA:s utrikes- och säkerhetspolitik är ett av de största ämnena i Chomskys författarskap. Hans avståndstagande beror inte på rörelsens medlemmar eller någon antisemitism från rörelsens sida, utan att "The Truth Movement" helt enkelt har grundligt fel. Ja, även fel om "building 7" (WTC 7). Det senare husets historia brukar framhållas som det bästa beviset för en statlig (amerikansk) konspiration bakom attackerna den 11 september 2001.

Här är ett Youtubeklipp med Chomskys egna ord i ämnet:

Inga kommentarer: